Veckobrev åk 4 ,5 och 6

Här i spår tre hittar du skolans fyror , femmor och sexor
Klasslärare Lini Bringsäter, Mona Rud och Hilda Holmslet

Veckobrev v. 46

Hej på er!
I veckan har vi haft vår morgonpuls inomhus, men förhoppningsvis kommer vi nästa vecka börja med att några elever ur åk 4-5 får hålla i skolans puls ute på fotbollsplanen. I torsdags var vi på spontanresa till biblioteket. Alla i årskurs 5-6 fick utöver sina egna valda böcker även låna en lättare barnbok på engelska. Dessa böcker kommer det under lästiden på onsdagar sitta och läs parvis för att sedan tillsammans kunna diskutera vad de läst.

Matematik: I matematiken har åk 5-6 i veckan avslutat kapitel 2 där vi gjort ett sammanställningstest. Kommande vecka kommer vi att börja med kapitel 3 som kommer att handla om:
Åk 5: Hur man kan räkna med tid och statistik med 4 olika sorters diagram. Begrepp som kommer komma upp under kapitlet är bl.a. medelvärde, median och typvärde.
Åk 6: Hur man ser och arbetar med sambandet mellan procent, bråk och decimalform och hur man använder dessa uttrycksformer inom området sannolikhet.
Åk 4 har hunnit börja med kapitel 2 denna vecka som handlar om räknesätten multiplikation och division.

Svenska: I svenskan har vi läst och skrivit. Vi har också pratat om sinnena, skrivit egna meningar om dem samt grupparbetat med meningarna för att i grupperna göra en gemensam sinnesdikt. Vi har även, framför allt i åk 5 och 6, arbetat med övningar i att diskutera, lyssna, prata och argumentera. I åk 6 på nationella proven blir det muntligt på hösten, och genom att öva, blir eleverna säkrare och jag som lärare kan se vad de behöver mer övning i. skolan har bestämt att eleverna ska läsa 15 minuter varje morgon, så var snälla och peppa dem. Det har stor betydelse att kunna läsa med flyt.

No: I No har vi arbetat mycket med fotosyntesen och kolets kretslopp (cellandning). Vi skulle ha gjort en eldlaboration, men får skjuta upp den till nästa vecka och hoppas det inte regnar då. Därefter går vi från kemi till teknik.

So: I SO har vi tittat på Lilla Aktuellt samt fördjupat oss i religionerna kristendomen, judendomen och islam. Alla har skrivit/håller på att skriva om en eller flera av religionerna. Be gärna era barn berätta för er vad de har lärt sig.

Engelska: I engelska denna vecka har vi i årskurs 5-6 fokuserat på muntlig kommunikation, eleverna har fått sitta i par och prata med varandra. De har även under veckan fått sitta med mig enskilt och läst lite.
Åk 4 har börjat arbeta med sina intervjuer som de ska genomföra tillsammans med en klasskompis och som de senare även kommer att få i läxa att utföra på en person hemma. Detta för att träna både tal och skrift när det kommer till vardagliga samtalsämnen och fraser.

Kommande vecka i korthet

Årskurs 4 Årskurs 5-6
Måndag: Vanlig skoldag
16-dag, fritids stänger klockan 16.

 

Svenska à
Läxa i svenska, När eleverna loggar in, ska uppdragen för varje elev finnas där.

 

Måndag: Vanlig skoldag

16-dag, fritids stänger klockan 16.

 

Läxa svenska à
Läxa i svenska, När eleverna loggar in, ska uppdragen för varje elev finnas där.

Tisdag: Vanlig skoldag
No à

Läxa i kemi på elevspel. När eleverna loggar in, ska uppdragen för varje elev finnas där.

Tisdag: Vanlig skoldag


No
à
Läxa i kemi på elevspel. När eleverna loggar in, ska uppdragen för varje elev finnas där.

 

Onsdag: Vanlig skoldag

Onsdag: Vanlig skoldag
Torsdag: Vanlig skoldag Torsdag: Vanlig skoldag
Fredag: Vanlig skoldag
Repetera religionskunskap på elevspel.se
Fredag: Vanlig skoldag

Repetera religionskunskap på elevspel.se

 

Övrigt:
Vi hoppas att alla nu fått hem sina schoolsoft koder och att alla lyckats logga in med sina användarnamn och lösenord. Vi i personalen kommer att börja använda oss av schoolsoft mer och mer och ifrån nästa vecka kommer veckobrevet endast läggas ut under schoolsofts nyhetshändelser. När ni läst veckobrevet så klicka gärna i att du tagit del av informationen.

Från och med nu under de måndagar som det är 16-dagar ska alla elever ha blivit hämtade och lämnat skolan senast 15.45.

I engelska så rekommenderar jag alla föräldrar att läsa med sina barn. Både läsa högt för barnen och låta dom läsa högt för er, om de får hjälp att träna på detta även hemma så kommer eleverna utveckla både sitt ordförråd, sin läsning och sin hörförståelse.

Med vänliga hälsningar
Lini, Hilda och Mona

 

 

Veckobrev v. 45

Hej på er!
Det har varit en intensiv vecka nu innan lovet med både uppgångar och nedgångar. Vi har hunnit med att arbeta med massor av olika områden och årskurs 5-6 har även hunnit med sina hälsosamtal och vaccinationer.

Matematik: Årskurs 5-6 har under veckan arbetat klart och avslutat kapitel 2, vi har även arbetat med några stenciler där eleverna fått repetera kapitlets innehåll. Åk 4 har under veckan avslutat kapitel 1 och gjort diagnosen till detta.

Svenska: I svenska har årskurs 5-6 haft diktamen för att träna stavning och skrivning, de har även pratat om retorik.

No: Denna vecka har vi i NO jobbat med Fotosyntesen samt syror och baser.

SO: I SO har vi bl.a. börjat jobba med olika religioner. Uppmuntra gärna era barn att göra övningar om religion på elevspel.se.

Engelska: Eleverna i årskurs 5-6 har arbetat i grupper kring sitt engelsktalande land. Årskurs 4 har läst och översatt ett kapitel i Champ boken, de har även skrivit en kort text om sig själva.

Kommande vecka i korthet (vecka 45)

Årskurs 4 Årskurs 5-6
Måndag: Vanlig skoldag
Svenska à
Uppgifter till v.45
Skiljetecken… talstreck åk3-6. + förkortningar åk 4-9. 
Måndag: Vanlig skoldag

 

Svenska à
Uppgifter till v.45
Skiljetecken… talstreck åk3-6. + förkortningar åk 4-9.

 

Tisdag: Vanlig skoldag
No àKemiska och fysikaliska reaktioner:
https://www.youtube.com/watch?v=oaCVDOrvZ-g

https://www.youtube.com/watch?v=oaCVDOrvZ-g

https://www.youtube.com/watch?v=0eKRYLGwkQk

 

Tisdag: Vanlig skoldag


No
à
https://www.youtube.com/watch?v=oaCVDOrvZ-g

https://www.youtube.com/watch?v=oaCVDOrvZ-g

https://www.youtube.com/watch?v=0eKRYLGwkQk

Åk 6:

https://www.youtube.com/watch?v=GC2Ip29-DeU

Onsdag: Vanlig skoldag

 

Engelska à
Eleverna har inga nya läxor under lovet, men då vi efter lovet ska använda oss av de nya ord och verb vi lärt oss hittills. Därför rekommenderar jag att eleverna repeterar alla sina begrepp på https://glosor.eu/.

Inlogg: Linibringsater
Lösen: Kompost

 

 

Onsdag: Vanlig skoldag

Engelska
à
Ingen läxa i engelska.
Torsdag: Vanlig skoldag
Matematik à
Ingen läxa i matematik
Torsdag: Vanlig skoldag
Matematik àEleverna kommer ha ett sammanställningstest av kapitel 1 och 2 i matematikboken. Tycker man att kapitlen varit svåra rekommenderar jag att eleverna repeterar hemma tills torsdagen. De kan göras med hjälp av boken eller på elevspel.se
Kapitlen har handlat om:
Åk 5
Sambandet mellan tal i bråk och decimalform.
– Tiondelar och hundradelarnas värde och hur man räknar med de olika räknesätten.
Åk 6
De fyra räknesätten med och utan decimaler.
– Multiplikation och division med tal med 0or. 10, 100 och 1000.
Fredag: Vanlig skoldag
Ingen läxa i So
Fredag: Vanlig skoldag

Ingen läxa i So

 

Övrigt:
Vi ska efter lovet försöka boka en tid till att åka till biblioteket då många av eleverna läst ut sina böcker.
Jag vill även rekommendera alla föräldrar att försöka läsa engelska med era barn. Antingen ur engelskaboken eller om ni lånar en barnbok på biblioteket. Det finns även kända sagor att läsa på engelska som finns att hitta på internet. Det skulle vara bra träning för era barn att både lyssna när ni läser och att läsa högt för er.

Veckans föräldratips:
Hur får man barn att läsa läxor (3.05min)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Bz2OZU2q4yk


Med vänliga hälsningar
Lini, Hilda och Mona

Veckobrev v. 43

Hej på er!
Veckorna går fort framåt och nu är det endast en vecka kvar till höstlovet. I veckan har vi arbetat med:

Matematik: I veckan har årskurs 4-5 fortsatt arbeta med sin kodning inom området programmering. Eleverna fick denna gång tillsammans med en kompis koda roliga handslag.

Svenska: Under vecka 38-42 har vi arbetat med studieteknik, via filmer från UR- skola, gjort tankekarta och mindmap, grammatik? substantiv, adjektiv och verb. Vi har läst i grundboken Svenska och besvarat frågor skriftligt ur kapitlet. Läsförståelse (läsa mellan raderna) arbetar vi med både via Läsmysteriet och i böcker. Vi har även under denna vecka börjat arbeta med resonemangsövningar och visat på exempel på vad som skiljer ett enkelt, utvecklat och välutvecklat resonemang, samt övat på egna. Då det blivit något mankemang med utdelning och mail har vi under denna vecka repeterat i skolan. Förra veckan och början av denna vecka har stundtals bjudit på såväl ros som ris. I början av veckan var det på sina håll lite svårt att koncentrera sig, vilket påverkar såväl elever som lärare. Däremellan visade de ett stort engagemang, nyfikenhet och arbetsglädje.

No: Fysik; Där har vi arbetat dels med läroboken + arbetsboken gjort klart första kapitlet och plockat ut 5 – 10 frågor och svar som vi senare kommer att använda när vi gör egna elspel. Vi har arbetat med vatten/luft, temperaturer/faser, kraft/rörelse/energi via lärobok, filmer, elevspel, skollaborationer och hemexperiment (bolltest), vilket vi följde upp i skolan med ett stapeldiagram utifrån elevernas resultat. Varför studsar en varm boll högre? I NO har vi försökt knyta ihop Biologi, Fysik och Kemi. Vi har pratat om var, hur, när och varför man svettas och vad svett består av. Genom att samla ihop svett (eleverna hade plastpåse på en hand en lektion), och värma svetten i en glaskolv, såg de saltkristallerna, när vattnet avdunstade. Vi har också gjort tankekarta om isolering, testat några material som är ledande/isolerande, inför termosuppgiften. Eleverna fick tillbaka sina rättade läxförhör, där jag markerat med grönt för rätt, gult för på väg och rött för fel. Vi tittade återigen på filmen om kraft (https://youtu.be/6oeVpr5YUkg), stoppade upp där svaren var, och eleverna fick komplettera svaren. Där hann vi inte klart. Det är en bra lärstrategi- att titta igenom, se om och stoppa på viktiga ställen, skriva stödord/anteckningar. Vi börjar med kemi. Vi har tittat på -kemins födelse (13,41 min) https://youtu.be/gfPRIQYyUvw. och ämnenas uppbyggnad – (9,59 min) https://youtu.be/AUtT02D80uo. Vi har gjort en enkel grupplaboration om kemisk reaktion – och framställt synlig koldioxid.

SO: Denna vecka har vi kombinerat historia och bild. Vi har börjat skapa miljöer från olika perioder (viking-, medel- och Vasatiden). Nästa vecka ska vi skapa människor och klä dom i tidstypiska kläder/tyger.
Geografispelen (seterra.se) har verkligen utvecklat elevernas förmåga att placera län / nordeuropeiska länder / Europas länder på kartan. Uppmuntra gärna era barn att repetera hemma.

Kommande vecka i korthet

Årskurs 4 Årskurs 5-6
Måndag: Vanlig skoldag
16-dag, fritids stänger klockan 16. Svenska à
Elevspel: 0-6 Rättstavning. UR-skola: Få andra att lyssna https://urskola.se/Produkter/167949-Tungan-ratt-i-mun-Fa-andra-att-lyssna?cmpid=del:cl:20181005:u… .

 

Måndag: Vanlig skoldag

16-dag, fritids stänger klockan 16.

 

Läxa svenska à
Elevspel: 0-6 Rättstavning. UR-skola: Få andra att lyssna https://urskola.se/Produkter/167949-Tungan-ratt-i-mun-Fa-andra-att-lyssna?cmpid=del:cl:20181005:u… .

Tisdag: Vanlig skoldag
No àElevspel: Molekyler och atomer 4-6, atomer och molekyler, nivå 1+3+4, Kemins historia.
Eleverna har fått utdelat sina användarnamn och lösenord till elevspel som de ska använda! 
Tisdag: Vanlig skoldag


No
à
Elevspel: Molekyler och atomer 4-6, atomer och molekyler, nivå 1+3+4, Kemins historia.
Eleverna har fått utdelat sina användarnamn och lösenord till elevspel som de ska använda!

 

Onsdag: Vanlig skoldag

 

Engelska à
Repetera chapter 6: Ollie and Polly och träna på glosorna.
Träna gärna på glosorna på https://glosor.eu/

Inlogg: Linibringsater
Lösen: Kompost

 

 

Onsdag: Vanlig skoldag
Torsdag: Vanlig skoldag Torsdag: Vanlig skoldag
Fredag: Vanlig skoldag
Leksaksdag, eleverna får ta med sig en leksak till skolan.
Fredag: Vanlig skoldag

Leksaksdag, eleverna får ta med sig en leksak till skolan.

 

 

Veckans föräldratips:
Hjälpa barn i motgång. (1,20 min.) https://youtu.be/a5To7NJajP8
3 tips för att hjälpa barn att lära sig bättre. (1,46 min.) https://youtu.be/0ZIxS-aHbFk


Med vänliga hälsningar
Lini, Hilda och Mona

Veckobrev v. 41

Hej på er!
Idag hade årskurs 5-6 terminens första klassråd. Eleverna önskade ifrån er föräldrar att ni tillsammans med era barn ska planera och hålla i en halloween klassfest. Idag har eleverna också haft sitt första läxförhör i historia, det ska bli spännande att se hur de gick för alla.

Vad vi arbetat med under veckan:

Engelska: Årskurs 4: Eleverna har denna vecka fortsatt arbeta med workbook och kapitlet ifrån förra veckan. De har även fått repetera a, an och verbet be.
Årskurs 5-6: Denna vecka har eleverna fått byta miljöbeskrivningar med varandra och rita av den andres miljö. Lektionen efter fick eleverna i sina grupper redovisa sina bilder med hjälp av beskrivningen för mig. Under tiden så satt övriga elever inne i klassrummet med Kenny och arbetade med en text ifrån Champ 6.

Matematik: På måndagarnas matematiklektion har vi i årskurs 4-6 börjat arbeta med läroplanens centrala innehåll ”Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska, Och Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer”. I måndags startade vi upp och vi började kolla på det binära talsystemet och eleverna fick tillsammans i grupper skriva koder med hjälp av 1or och 0or samt ”tända och släckta lampor. Årskurs 5-6 har även haft genomgång på kapitel 2 och börjat arbeta med detta. På måndagens matematiklektion kommer vi att fortsätta med koder och eleverna kommer då få komma på egna koder med hjälp av bokstäver.

SO: Under fredagen hade vi läxförhör i historia. Efter detta hann vi börja kolla lite på nästa område vilket kommer vara geografi.
Årskurs 4: Sveriges landskap
Årskurs 5: Nordeuropas länder
Årskurs 6: Europas länder

På grund av tekniska fel så kommer det ingen info kring veckans svenska och no lektioner.
Kommande vecka i korthet + läxor:

Årskurs 4 Årskurs 5-6
Måndag: Vanlig skoldag
Läxa svenska à
Eleverna har fått en läxa utdelad
Måndag: Vanlig skoldag

 

Läxa svenska à
Eleverna har fått en läxa utdelad

Tisdag: Vanlig skoldag
Läxa no àEleverna har fått en läxa utdelad. 
Tisdag: Vanlig skoldag


Läxa no
à
Eleverna har fått en läxa utdelad.

Onsdag: Vanlig skoldag

 

Läxa engelska à
Kunna presentera sig själva och ställa frågor på engelska muntligt och skriftligt med dessa fraser.
My name is… what´s your name?
I´m …years old, how old are you?

I live in… where do you live?

In my family we are, my …. (medlemmar I familjen som ex. mamma, bror)

 

Onsdag: Årskurs 5, vanlig skoldag
Årskurs 6, matlagningsdag. Slutar kl. 14.45
Läxa engelska à
Kunna presentera olika vädertyper och miljöer. 
Torsdag: Vanlig skoldag

Läxa matematik à
Bakläxa för de som inte lämnat in förra veckans läxa. Även för de elever som inte klarade läxförhöret kring de fyra räknesättens begrepp.

 

Torsdag: Årskurs 4-5, vanlig skoldag
Årskurs 6, matlagningsdag. Slutar kl. 14.45Läxa matematik à
Bakläxa för de elever som inte klarade läxförhöret kring de fyra räknesättens begrepp.
Fredag: Vanlig skoldag

 

Läxa so à
Läxa till nästa vecka är att i 10-15 minuter (eller mer!) spela geografispel kring de olika årskursernas arbetsområden på www.seterra.com

 

Fredag: Vanlig skoldag

 

Läxa so à
Läxa till nästa vecka är att i 10-15 minuter (eller mer!) spela geografispel kring de olika årskursernas arbetsområden på www.seterra.com

 

Övrigt:
På onsdag och torsdag nästa vecka kommer eleverna i årskurs 6 ha hemkunskapsdagar och de kommer laga mat hela dagarna. Resten av skolan kommer dessa två dagar grilla tillsammans och äta lunch på skolgården.

Idag fick 6orna papper kring en kommande hälsokontroll, tjejerna i årskurs 5 fick papper kring vaccinering.


Med vänliga hälsningar
Lini, Hilda och Mona

Veckobrev v. 40

Hej på er!
I tisdags var folktandvården och hälsade på i 5-6ornas klassrum, tyvärr så hade vi strömavbrott under denna tid så hon kunde inte visa den film hon hade planerat. Men hon körde på och eleverna fick massa information kring tandvård och fick även prova på att borsta tänderna på en modell, de fick på slutet även en varsin tandborste. Hon var supernöjd med elevernas uppförande, vilket alltid är kul att höra som lärare.

Vad vi arbetat med under veckan:

Engelska: Årskurs 4: Denna vecka haft sitt läxförhör på a och an, och verbet be. Efter de har eleverna arbetat med ett av kapitlen i boken som handlar om kläder, färger och vad man ofta ställer för frågor. Detta kommer de senare använda i sina personbeskrivningar.
Årskurs 5-6: Under veckan har vi arbetat med miljöer, eleverna har fått beskriva och rita en ”miljöbild”, de har i beskrivningen berättat, vad det är för väder, årstid och vad de ser på bilden i huvudet. Kommande vecka kommer de få byta beskrivningar med varandra och rita någon annans bild och presentera detta. Att beskriva miljöer med väder osv, kommer de senare att använda när de pratar om landet som de ska åka och besöka.

Idrott: Vi har haft konditionstema på idrottslektionerna och eleverna har sprungit mycket och gjort några olika styrkeövningar.

Kommande vecka i korthet + läxor:

Årskurs 4 Årskurs 5-6
Måndag: Vanlig skoldag
Läxa Svenska à
Eleverna har fått en läxa utdelad
Måndag: Vanlig skoldag

 

Läxa Svenska à
Eleverna har fått en läxa utdelad

Tisdag: Vanlig skoldag
Läxa No àEleverna har fått en läxa utdelad. 
Tisdag: Vanlig skoldag


Läxa No
à
Eleverna har fått en läxa utdelad.

Onsdag: Vanlig skoldag

 

Ingen engelska läxa
Matteläxa:
Läxa 2 (finns på sidan ….) + de fyra räknesättens olika begrepp som de antecknat i sina nya läxböcker.

 

Onsdag: Vanlig skoldag
Ingen läxa i engelska
Matteläxa:
Åk 5
– Läxa 4 (finns på sidan ….) + de fyra räknesättens olika begrepp som de antecknat i sina nya läxböcker.
Åk 6 – Läxa 2 (finns på sidan ….) + de fyra räknesättens olika begrepp som de antecknat i sina nya läxböcker. 
Torsdag: Studiedag Torsdag: Studiedag

 

Fredag: Vanlig skoldag

 

Läxa So à
Skriftligt läxförhör på den nordiska medeltiden. Alla elever har fått hem papper med frågor och svar.

 

Fredag: Vanlig skoldag

 

Läxa So à
Skriftligt läxförhör på den nordiska medeltiden. Alla elever har fått hem papper med frågor och svar.

 

Övrigt
På torsdag är det studiedag och skolan är stängd för eleverna.
Under morgonpulsen har det tyvärr varit en del elever som inte aktivt deltar, detta är väldigt synd då det är en del av idrotten och räknas då med på idrottsomdömet. Det är viktigt att kunna anpassa sig och vara delaktig på all idrott oavsett om det är något man tycker är roligt eller inte.

Däremot har eleverna under veckans idrott där vi tränat kondition haft en väldigt bra stämning och alla har varit väldigt engagerade och deltagande.

Veckans föräldratips:
https://youtu.be/7wnIRxe_kNA
Forskare om hjärnan och ansträngning (2,21 minuter)

Med vänliga hälsningar
Lini, Hilda och Mona

Veckobrev v. 40

Hej på er!

Vad vi arbetat med under veckan:
Svenska: Eleverna har arbetar eleverna med grammatik, läsförståelse, retorik, argumentation och kroppsspråk. Vi kommer fortsättningsvis att arbeta med läs/skriv. I svenska grundboken läser de olika kapitel, åk 4: Tala är guld, s. 44 – 56, åk 5: Viljan drar halva lasset, s. 14 – 21, åk 6: Kroppen har tusen språk, s. 6 – 13.

No: Vi har börjat arbeta med beting, dvs ett område som vi arbetar med och slutföra inom en begränsad tid. Åk 4 har arbetat med skogen, åk 5 har arbetat ed fjällen och åk 6 har arbetat med anpassningar i naturen. Nu kommer vi börja med fysik som ska vara klart den 16/10. Vi kommer göra några laborationer i skolan och även hemma i läxa.

Engelska: Årskurs 4 fortsätter arbeta med ”Description”. Idag hade vi läxförhör på familjeorden som de fick i läxa förra veckan.
Årskurs 5-6 fortsätter med ”The journey”. De har denna vecka fått arbeta med varsitt kapitel som de läst och översatt tillsammans i grupper. Detta kapitel fick de även läxa i som kommer att förhöras nästa onsdag.

So: Årskurs 4 har jobbat vidare med Medeltiden och Digerdöden. Vi har även börjat prata om Heliga Birgitta.
Årkurs 5-6 har börjat jobba med Vasatiden. Vi har även pratat om Kristendomen.

Kommande vecka i korthet + läxor:

Årskurs 4 Årskurs 5-6
Måndag: Slutar klockan 14, se nedan.
Läxa Svenska à Elevspel.se: ordklasser; substantiv, substantiv singular eller plural. Film – UR skola: Titta- vad är ett substantiv?
Måndag: Slutar klockan 14, se nedan.

 

Läxa Svenska à Elevspel.se: ordklasser; substantiv, substantiv singular eller plural. Film – UR skola: Titta- vad är ett substantiv?

 

Tisdag: Vanlig skoldag
Läxa No à Elevspel.se – Kraft och rörelse, vatten, begrepp, vilken form- fast, flytande och gas. 
Tisdag: Vanlig skoldag


Läxa No
à Elevspel.se – Kraft och rörelse, vatten, begrepp, vilken form- fast, flytande och gas.

 

Onsdag: Vanlig skoldag

 

Läxa Engelska à
Verbet Be (vara/är) I am, you are osv.
A och an, när används vad.
Arbetsboken sidan 17 – 18

 

Onsdag: Vanlig skoldag
Läxa Engelska àÅk 5 – Champ kap 10, läs, översätt och öva på glosorna. Till de, gör uppgifterna i workbook s. 102, uppgift: 1, 4, 5a och 6a.
Åk 6 –
Champ kap 9A, läs, översätt och öva på glosorna.
Torsdag: Vanlig skoldag

Läxa Matematik/Idrott à
Ingen

Torsdag: Vanlig skoldag

 

Läxa Matematik/Idrott à
Ingen

 

Fredag: Vanlig skoldag

 

Läxa So à Läxa till fredag är att göra klar sin berättelse om Digerdöden (de som inte har hunnit).

 

Fredag: Vanlig skoldag

 

Läxa So à Läxa till fredag är att göra klar sin berättelse om Medeltiden (de som inte har hunnit).

 

 

Övrigt
På måndag slutar hela spår 3 till 14 – buss pga att alla lärare ska vara på en schoolsoft utbildning.

Det är viktigt att alla som har barn på fritids lämnar in höstlovslappen så snart som möjligt. Har lappen inte lämnats in senast den 5/10 räknar vi på skolan med att eleverna är lediga.

Vi lärare i årskurs 4-6 har kommit överens om att eleverna kommer få olika läxdagar så att det inte ska krocka med varandra.

Måndag – svenska
Tisdag – No
Onsdag – Engelska
Torsdag – Matematik/Idrott
Fredagar – So

Jag har nu börjat använda mig av glosor.eu, på denna sida kommer jag lägga in veckans glosor, de är döpta efter årskurs och kapitel, t.ex. Champ 5 kap 20. Eleverna kan logga in med en inloggning som jag skapat endast för gruppen 4-6. På denna sida kan eleverna träna på att skriva glosorna, eller spela olika spel som innehåller veckans glosor.
Användarnamn: linibringsater
Lösenord: kompost

Kom ihåg: Leksakerna lämnas hemma.

Med vänliga hälsningar
Lini, Hilda och Mona

Veckobrev v. 39

Hej på er!

Vi verkar fortfarande ha lite problem med mailen, alla får inte mailen ifrån mig så är det fortfarande någon som vet att de inte får några veckobrev eller övriga mail, så skicka gärna ett mail till någon av oss lärare.

I måndags hade vi aktivitetskväll på skolan, tack till alla er som kom hit och bidrog till en bättre skolmiljö. I onsdags var vi på Rudan och hade orientering, trots att det blev lite rörigt med start och lunchtid så höll alla eleverna humöret på topp och vi hade en mysig matsäckspicknick i solen.

Vad vi arbetat med under veckan:
Engelska: Årskurs 4 fortsätter arbeta med ”Description”. Idag hade vi läxförhör på familjeorden som de fick i läxa förra veckan.
Årskurs 5-6 fortsätter med ”The journey”. De har denna vecka fått arbeta med varsitt kapitel som de läst och översatt tillsammans i grupper. Detta kapitel fick de även läxa i som kommer att förhöras nästa onsdag.
So: Eleverna har arbetat vidare med medeltiden och digerdöden.
Svenska: I svenska har eleverna under veckan skrivit på ett föredrag om skogsbränder.

Kommande vecka i korthet:

Årskurs 4 Årskurs 5-6
Måndag: Vanlig skoldag Måndag: Vanlig skoldag
Tisdag: Skolfoto
Läxa Noà Eleverna ska vara klara med sitt kapitel i läroboken + arbetsboken. (Kapitlen: åk 4 – skogen, åk 5 – fjällen och åk 6 anpassningar.
De ska också kolla på film på youtube: Kraft av Andreas Sandqvist (9,25min) och Vad är energi av Andreas Josefsson (7.39min)
Elevspel.se: Väder, kyla och värme + temperatur och faser.
Tisdag: Skolfoto


Läxa No
à Eleverna ska vara klara med sitt kapitel i läroboken + arbetsboken. (Kapitlen: åk 4 – skogen, åk 5 – fjällen och åk 6 anpassningar.
De ska också kolla på film på youtube: Kraft av Andreas Sandqvist (9,25min) och Vad är energi av Andreas Josefsson (7.39min)
Elevspel.se: Väder, kyla och värme + temperatur och faser.

 

Onsdag: Vanlig skoldag Onsdag: Vanlig skoldag

 

Läxa Engelskaà Läsa, översätta och glosor. Åk 5 har kapitel 10 i Champ boken + övning 3, 5 och 6 i övningsboken. Åk 6 har kapitel 9B.

Torsdag: Vanlig skoldag Torsdag: Vanlig skoldag
Fredag: Vanlig skoldag Fredag: Vanlig skoldag

Kommande veckan
På tisdag har vi skolfoto.
Övrigt

På torsdagar har eleverna fått en förkortad lunchrast på schemat som delades ut förra veckan, idrotten börjar 11.45 istället för 12.00 som de brukar. Anledningen till att schemat är lagt på detta vis är att vi ska kunna få ihop schemat med skolverkets timplan och busstiderna.

Kommande vecka kommer språket att komma igång enligt nya schemat för alla elever i årskurs 6.

Kom ihåg: Leksakerna lämnas hemma.

 


Med vänliga hälsningar
Lini, Hilda och Mona

 

 

Veckobrev v. 38

Hej!

Veckan som varit:
I veckan har vi haft fullt upp, i måndags hade årskurs 4 sina hälsosamtal med nya skolsköterskan och efter lunch var vi alla på biblioteket där både elever och lärare lånade massor av bra och spännande böcker. På kvällen hade vi föräldramöte, det var trevligt att få träffa alla och vi vill tacka er som kom och deltog

Senare i veckan fick eleverna komma igång med både slöjd, bild och för årskurs 6 även hemkunskap, vilket av många är väldigt uppskattat. I fredags var vi tillsammans med årskurs 3 och simmade, eleverna gjorde en väldigt bra insats med både uppförande och simning. Även ni föräldrar gjorde en bra insats som såg till att eleverna kom till badet i tid och gav era barn möjligheten att simma, trots att den tidiga tiden.

Vad vi arbetat med under veckan:
Idrott: Under idrotten denna vecka har vi arbetat med orientering inför orienteringsdagen som kommer nästa vecka. Vi kommer även fortsätta med detta under tisdagens idrottslektion då vi kommer att träna på att passa kartan med hjälp av skolgårdsorientering.
Engelska: Årskurs 4 har börjat med arbetsområdet ”Description”, där första steget har varit att arbeta med de vanligaste familjeorden och ”be” verbet. Vi har tillsammans läst ett kapitel ur Champ boken kring familjen, de har skrivit och översatt familjeorden, och de olika ”be” orden i deras skrivhäften och även arbetat med kring dessa saker på elevspel.se.
Årskurs 5-6 har börjat med arbetsområdet ”The journey”, där det första steget har varit att tillsammans i utlottade par skriva en packlista på engelska med hjälp av ett bildordlistor på kläder och badrumsartiklar.

På grund av teknologifel kommer information kring övriga ämnen att fyllas på med till nästa veckobrev.
Vecka 38 i korthet:

Årskurs 4 Årskurs 5-6
Måndag: Vanlig skoldag Måndag: Vanlig skoldag
Tisdag: Vanlig skoldag Tisdag: Vanlig skoldag
Onsdag: Orienteringsdag på Rudan 8.00 – 13.50 Mer info i bifogat dokument Onsdag: Orienteringsdag på Rudan 8.00 – 13.50
Mer info i bifogat dokument
Torsdag: Vanlig skoldag Torsdag: Vanlig skoldag
Fredag: Vanlig skoldag Fredag: Vanlig skoldag

Info om kommande vecka

På onsdag är det orienteringsdag, ta mer er matsäck eller lämna matlåda till Janne senast tisdag (20/9) morgon. Mer info kring dagen finns i bifogat dokument.

Fredag nästa vecka är det skolfotografering (Flyttad till 25/9!.
Läxa

Årskurs 4 Årskurs 5-6
Engelska à Glosor med 11 familjeord som eleverna skrivit av i sina engelskahäften.
Kunna säga och skriva till fredag 21/9.

Övrigt

Under veckan uppdaterades vårt e-mail system Binero, med detta försvann alla sparade kontakter ifrån adressboken. Vet ni någon som inte fått ut detta veckobrev så kontakta gärna oss med en mailadress som vi kan lägga till.

Alla elever har under veckan fått ut sitt schema, vi hoppas att denna gång var den sista för terminen. Dessa scheman gäller ifrån måndag.

Kom ihåg: Leksakerna lämnas hemma.

 


Med vänliga hälsningar
Lini, Hilda och Mona

Veckobrev v. 37

Hej!

Veckan som varit:
Denna vecka har vi påbörjat morgonpulsen, vilket har gått bra, eleverna har varit fulla med energi till lektionsstart. I SO har vi börjat jobba med medeltiden. Därför var vi i torsdags på Medeltidsmuseet, vilket blev en väldigt lyckad utflykt för alla. Vi fick en guidad tur runt i museet innan det öppnade och fick lära oss mycket nytt om medeltiden.

Vecka 37 i korthet:

Måndag: På måndag åker hela spåret till biblioteket efter lunch. Vi kommer tillbaka till skoldagens slut.

Årskurs 4 har idag fått hem papper angående hälsokontroll, de flesta kommer att ske på måndag förmiddag, de som inte hinns med innan lunch kommer att vänta till ett senare tillfälle.

Tisdag: Vanlig skoldag

Onsdag: Vanlig skoldag

Torsdag: Vanlig skoldag

Fredag: Simning i Torvalla simhall, tillbaka till skolan vid lunch.

Info om kommande vecka

På måndag är det föräldramöte 18.00 – 19.30, det vore bra om så många som möjligt kan komma.
Som många av er märkt har det dykt upp lite nya problem kring schemat, vi kommer prata mer kring schemat under föräldramötet på måndag och vi hoppas att eleverna får ut sina nya scheman under nästa vecka.

Torvalla simhall
På fredag den 14/9 kommer vi att simma med årskurs 3,4 och 6. Vi kommer att mötas vid Torvalla simhall klockan 7.50, Lini kommer att möta eleverna vid ingången, Kenny och Linda kommer att åka kommunalt ifrån Västerhaninge och har då möjlighet att möta upp elever som åker kommunalt. Det är viktigt att alla kommer till 7.50 då vår simtid börjar klockan 8.00.

Alla elever kommer att få simma 200m, varav 150m bröstsim och 50m ryggsim. När alla simmat klart kommer det att finnas en liten stund till lek.

Ta med:

– Badkläder
– Handduk
– Schampo/Balsam/Tvål
– Vanliga kläder till efter badet
– Om man vill kan man ta med vattenflaska och en frukt.

Övrigt

Hilda kommer inte att vara på skolan under nästa vecka (v.37), Mona kommer då ha Hildas lektioner. M.a.o. är Mona på skolan hela nästa vecka.

Kom ihåg: Leksakerna lämnas hemma.
Eleverna får inte ta med sig leksaker till skolan, vi vill inte se slime eller något annat som kan distrahera eleverna i deras skolarbete. Vi kommer att ha speciella leksaksdagar då alla på skolan får ta med sig en leksak under dagen.
Med vänliga hälsningar, Lini Mona och Hilda

 

Veckobrev v. 36
Hej!
Under veckan har vi i årkurs 5-6 hunnit med nästan alla samtal, det ha varit väldigt roligt att träffa er alla.
Denna vecka har vi arbetat med:
Svenska: Eleverna har börjat skriva på argumenterande texter kring sina partier, dessa har Mona sedan planerat in en klassdebatt kring.
No: Hinken experimentet.
So: Vi har fortsatt arbete med valet och har haft en röstning i klassen där miljö partiet vann med sina 26%. Vi har även börjat arbeta med medeltiden och förberett besöket som sker nästa vecka.
Engelska:
Under veckan har vi försökt starta lite med engelskan, vi har tränat på kommunikationsförmågan i övningar där elever fick gå runt i klassrummet och ställa frågor till sina kamrater. Årskurs 5-6 har även fått arbeta lite med några engelskalåtar.
Matematik:
Alla årskurser har fått börja med sina matematikböcker, där de första delen handlat om räknesätten och positionssystemet.

Vecka 35 i korthet:

Måndag: Vi följer schemat

Tisdag: Vi följer schemat

Onsdag: Vi följer schemat, lämna in matlåda om önskas

Torsdag: Medeltidsmuseet

Fredag: Vi följer schemat

Info om kommande vecka

Idag fick eleverna i årskurs 5-6 sina scheman till alla elever som börjar gälla ifrån måndag. Scheman gäller höstterminen ut, sedan kommer bl.a. bild att läggas till.

Nästa vecka drar vi även igång pulsen varje morgon mellan 8.00 – 8.10, det är Lini och Linda som ansvarar för detta och förhoppningsvis kommer så småningom även eleverna i årskurs 5-6 hjälpa till.

På torsdag kommer vi åka till Medeltidsmuseet, vi kommer att ta med oss matsäck. Har man ingen möjlighet att ta med egen matsäck ska matlåda lämnas in till Janne senast på onsdag morgon.

Mer info om dagen:
– Vi börjar skolan som vanligt klockan 8.00 på fotbollsplanen med puls, vi tar sedan bussen kl. 8.45.
– Från Västerhaninge tar vi sedan pendeltåget in till Stockholm Central, därifrån går vi.
– Vi kommer att få en guidad tur i ca. 45 minuter fram tills det är dags att äta lunch
– Efter lunchen kommer eleverna få tid att gå runt och titta själva.
– Vi är tillbaka på skolan 13.45 och avslutar då dagen. Vill man att ens barn ska åka direkt hem, skicka ett mail till oss.
– Vi som följer med till medeltidsmuseet är Lini och Hilda, har ni frågor kan ni kontakta någon av oss.

Övrigt
Denna vecka är det flera av eleverna i spår 3 som tagit med sig leksaker trots att vi sagt nej till detta. Det är viktigt att era barn inte tar med sig leksaker så som squeezy eller slime, då samma regler ska gälla alla på skolan. Vi lärare behöver stöd av er föräldrar med detta, så snälla se till att era barn inte tar med sig leksaker hemifrån. Om detta fortsätter att vara ett besvär för oss ser vi oss tyvärr tvungna att beslagta leksakerna.

Till er som inte hunnit få de nya mailadresserna:
Mona (arbetar: måndagar, tisdagar och onsdagar) – mona@ekoskolan.se
Hilda (arbetar: torsdagar och fredagar) – hilda@ekoskolan.se
Lini (arbetar: alla dagar) – lini@ekoskolan.se

Mvh
Lini, Hilda och Mona

Veckobrev v. 35

Hej alla glada föräldrar!

I veckan har eleverna arbetat mycket tillsammans med hela sitt spår. I tisdags hade vi en diskussion kring klassrumsregler, eleverna gav massa bra förslag på hur de tycker att vi alla ska bete oss i klassrummet för att det ska bli en bra klassrumsmiljö. Som ni vet så hade vi idrottsdag i onsdags, den blev väldigt uppskattad och vi hoppas och tror att vi kommer kunna åka dit och ha idrott flera gånger under läsåret. Under slutet av veckan har vi haft ett grupparbete kring riksdagsvalet som kommer att äga rum den 9/9 och alla elever gjorde ett fantastiskt imponerande arbete både med samarbete och planscher.


Vecka 36 i korthet:

Måndag: Vänskapsaktiviteter och lektionsstarter (tid: 8.00 – 13.45)

Tisdag: Vänskapsaktiviteter (tid: 8.00 – 13.45)

Onsdag: (tid: 8.00 – 13.45)

Torsdag: (tid: 8.00 – 13.45)

Fredag: (tid: 8.00 – 11.30) (Åk 6: 8.00 – 13.40)

Info om kommande vecka:

Årkurs 6: Årskurs 6 kommer på fredag börja med sina moderna språk, lektionstiden är 12.35 – 13.40. Eleverna kommer att ta bussen ifrån skolan klockan 12.03, och kommer sedan att möta Tungelstaskolans biträdande rektor vid expeditionen för att tillsammans gå till lektionen.

Under veckan kommer årskurs 5-6 ha alla sina utvecklingssamtal, glöm inte att kontakta mig om ni bytt tid eller inte kan komma på er utsatta tid. Diskutera gärna med era barn hemma, hur de trivs i skolan, vad de känner sig extra bra på och vad de känner att de vill utveckla och träna mer på under terminen.

Övrigt

Frukt som mellanmål.
Eleverna i spår 3 kommer under detta läsår inte ha mellanmål på sitt schema. De dagarna som lektionerna slutar efter klockan 13.45 kommer vi istället under eftermiddagen ta tid för en fruktstund, frukten får vi ifrån Janne i köket.

Eleverna som går på fritids kommer övriga dagar få äta mellanmål tillsammans med resten av fritids.

Leksakerna lämnas hemma
Eleverna får inte ta med sig leksaker till skolan, vi vill inte se slime eller något annat som kan distrahera eleverna i deras skolarbete. Vi kommer att ha speciella leksaksdagar då alla på skolan får ta med sig en leksak under dagen.


Veckobrev v. 34

Välkomna alla elever och vårdnadshavare i årskurs 4-6 till ett nytt spännande läsår här på Västra Ekoskolan.

Vi går mot nya höjder med en del nya lärare och en ny rektor för detta läsår. Vi som kommer jobba med klassen är:
Lini – Klasslärare för årskurs 5-6. Kommer att undervisa i ämnen matematik, engelsk och idrott för samtliga årskurs.

Monica (Mona) – Klasslärare för årskurs 4. Mona kommer arbeta 60%  måndag – onsdag
Hilda – Arbetar resterande 40% torsdag – fredag

Vecka 34 i korthet:

Måndag: Uppstartsdag, se info nedan

Tisdag: Skolan börjar 8.00 och avslutas vid 13.45

Onsdag: Idrottsdag i Ribbyskolans idrottshall. Skolan börjar som vanligt 8.00 och avslutar 13.45, matsäck medtas. (Se mer info i bifogad fil) idrottdag 180821

Torsdag: Skolan börjar 8.00 och avslutas vid 13.45

Fredag: Skolan börjar 8.00 och avslutas vid 11.30

Läxa: Ingen läxa denna vecka.

Info om kommande vecka
På måndag har vi uppstartsdag.
Uppstartsdagen börjar klockan 9.00, då samlas vi ute vid stora trappan där skolans nya rektor Per Junelind kommer att säga några ord. Sedan har alla eleverna upprop och lära känna tid med sina nya klasskamrater och lärare. Efter detta blir det ett traditionellt tårtkalas för elever och vårdnadshavare, tårtkalaset och skoldagen kommer att avslutas ca.10.30. De elever som har egen hemgång åker hem, övriga stannar kvar på fritids. Lunch serveras till de barn som är inskrivna på fritids kl 12.

Övrigt
Under vecka 34 och 35 kommer vi att ha vänskapsveckor, dessa veckor kommer vi lägga mycket fokus på att få en bra sammanhållning i klassen och på skolan. Vi kommer därför inte följa ordinarie schema under denna tid.

Om ditt barn är sjukt eller av någon anledning inte kan komma till skolan, glöm inte att meddela via mail (lini@ekoskolan.se) eller Västra Ekoskolans telefon 08 50037174 helst innan 7.45 samma dag.

Med vänliga hälsningar
Lini, Mona och Hilda