Veckobrev åk 2 och 3

Veckobrev 2/3
Här hittar du skolans tvåor och treor.

Klasslärare Nathalie Nilsson

Veckobrev v. 46

Hej, nu är vi utvilade efter ett härligt lov! I måndags möblerade jag och Kenny om i klassrummet. Det blev väldigt bra och det har blivit mycket lättare att arbeta med gruppuppgifter. Det är många som blir törstiga under dagen. Se gärna till att barnen har vattenflaskor med sig till skolan. Det gör att vi spar på miljön och att det inte blir så mycket spring in och ut från klassrummet (barnen kan ha med sig vattenflaskan in i klassrummet).

Jag vill även påminna om Discot på lördag. Dansa loss mellan 16-18!

På måndag har årskurs 2 hälsoundersökning. Föräldrar är välkomna att vara med, men det är inget måste.

Några av barnen har fått med sig sin ABC-arbetsbok med sig hem för att göra klart. De fick själva välja om de ville ta med den eller om de ville jobba på läxhjälpen. De får jobba fram till kapitel 9. Kapitel 9 kommer vi arbeta med gemensamt nästa vecka. Jag kommer skicka med ytterligare en läxa idag där barnen får träna på att skriva, stava och utveckla ordförrådet. All info finns på lappen.

Den här veckan har vi arbetat med:

Svenska: Vi har bland annat arbetat med adjektiv, substantiv och motsatsord (åk 2). Vi har tränat på att återberätta för varandra och att byta perspektiv – att se det från någon annans ögon(åk 3). Vi har även arbetat med kluriga ord.

Matematik: Vi har introducerat och arbetat med ekvationer. Vi har även arbetat med kombinatorik (åk 2).

SO: Vi har startat upp vårt tema kring hållbar utveckling där vi har diskuterat och tittat på filmer som handlar om just detta. Vi har diskuterat hållbar utveckling utifrån tre olika perspektiv som är beroende av varandra.

NO: Temat kring hållbar utveckling sker även inom NO.

Engelska: Vi har tittat på en film om familjemedlemmar. Eleverna fick även arbeta arbetsböckerna och presentera sig för varandra.

Vecka 46 i korthet

Åk 2

Måndag: 8.00- 13.40 Hälsoundersökning för åk 2

Tisdag: 8.00- 13.40 Idrott. Ta med vattenflaska och träningsskor.

Onsdag: 8.00- 13.50 Biblioteket. Mer info längre ner

Torsdag: 8.00- 13.35 Idrott. Ta med vattenflaska och träningsskor.

Fredag: 8.00- 13.00 Glöm inte läxboken och skrivläxan!

Läxa: Läsa kapitel 9 ur boken ”Diamantjakten” minst två gånger för en vuxen.

Skrivläxa som ska vara tillbaka på fredag. Instruktioner står på pappret.

Åk 3

Måndag: 8.00- 13.40

Tisdag: 8.00- 13.40 Idrott. Ta med vattenflaska och träningsskor.

Onsdag: 8.00- 13.50 Biblioteket Mer info längre ner

Torsdag: 8.00- 13.35 Idrott. Ta med vattenflaska och träningsskor.

Fredag: 8.00- 13.00 Glöm inte läxboken och skrivläxan!

Läxa:

Läsa kapitel 9 ur boken ”Nyckeln till skatten” minst två gånger för en vuxen.

Skrivläxa som ska vara tillbaka på fredag. Instruktioner står på pappret.

Övrigt

Det är viktigt att läxboken kommer tillbaka på fredagen då vi arbetar med den. Hjälp ert barn med att få med den till skolan genom att påminna. Det är även viktigt att alla har läst kapitlet så att vi på fredagen kan arbeta med läsförståelsen!

Nya rutiner vid ”16-tider” på fritids

De tillfällena som fritids stänger 16.00 för att kunna vara med på möten blir det lite ändrade rutiner kring. Alla barn måste hämtas senast 15.45 dessa dagar för att fritidspersonalen ska hinna vara med på alla möten.

Biblioteket

På onsdag kommer vi att åka till biblioteket. Några av eleverna fick med sig ett papper hem som de ska ta med för att få ett eget lånekort. Det måste lämnas in till mig eller Kenny senast torsdag för att barnen ska kunna få ett eget lånekort. Barnen tycker att det är väldigt roligt att ha ett eget lånekort och att låna sina egna böcker. Genom att barnen tycker det är roligt att låna böcker ökar motivationen till att läsa.

Vi kommer att åka bussen som går strax efter 12 och vi kommer att vara tillbaka med bussen som kommer till skolan 13.50. Meddela oss om ert barn ska åka vidare med den bussen.

Eleverna får endast ta med sig frukt, grönsaker eller smörgåsar till fruktstunden.

Eleverna får inte ta med sig leksaker till skolan utom på leksaksdagen.

Närvaro

Glöm inte att meddela om ditt barn är sjukt eller av någon annan anledning inte kommer till skolan – helst innan klockan 7.45. Meddela även om ditt barn av någon anledning kommer senare till skolan. Mejla mig eller ring till skolan om eventuell frånvaro.

Med vänlig hälsning

Nathalie Nilsson

Lärare åk 2-3

Sorundavägen 2

137 93 TUNGELSTA

www.ekoskolan.se

 

Tel: 08-500 371 76

E-post: Nathalie@ekoskolan.se

Veckobrev v. 45

Hej! Veckan som gått har vart väldigt bra. I måndags började Kenny arbeta med oss och det märks att både han och barnen känner varandra. Idag har det vart leksaksdagen och barnen fick visa upp och berätta om sin leksak. Det tog ganska lång tid och alla var så duktiga och lyssnade på varandra med stort tålamod. Jag är väldigt stolt över dem! De barn som hade glömt leksak hemma fick visa bild på Smartboarden, rita eller beskriva en leksak som de hade hemma.

Nästa vecka är det höstlov och jag hoppas att ni läser mycket med era barn och låter barnen läsa själva. Jag skulle tycka att det var jätteroligt om ni berättade vilka böcker ni brukar läsa med era barn där hemma. Jag ser fram emot att vi kommer tillbaka med ny energi efter lovet! Jag kommer då börja med extra stöd 14.10-14.30 flera dagar. Jag återkommer med mer information om vilka barn som ska komma på vilka dagar. Hör gärna av er om ni tycker att just ert barn ska komma på extra stöd.

Den här veckan har vi arbetat med:

Svenska: Vi har arbetat med beskrivande text och berättande text. Vi fortsätter att öva på att skriva för hand och hur man skriver meningar.

Matematik: Vi har repeterat det vi har gjort. Eleverna har fått ”rätta” sina matteböcker och hjälpt varandra för att träna på den kommunikativa förmågan.

SO: Vi har pratat om barnkonventionen och FN eftersom att det i onsdags var FN-dagen. Eleverna arbetade i grupp och fick redovisa 2 artiklar ur barnkonventionen. Så bra och roliga presentationer!

NO: Eleverna fick reflektera kring och skriva ner vilken kroppsdel de skulle valt bort och hur deras liv skulle se ut utan den kroppsdelen.

Engelska: Vi har tränat på olika hälsningsfraser och lekt ”Simon says”.

Vecka 45 i korthet

Åk 2

Måndag: 8.00- 13.40

Tisdag: 8.00- 13.40 Idrott. Ta med vattenflaska och träningsskor.

Onsdag: 8.00- 13.30

Torsdag: 8.00- 13.35 Idrott. Ta med vattenflaska och träningsskor.

Fredag: 8.00- 13.00 Glöm inte läxboken!

Läxa: Läsa kapitel 8 ur boken ”Diamantjakten” minst två gånger för en vuxen.

Åk 3

Måndag: 8.00- 13.40

Tisdag: 8.00- 13.40 Idrott. Ta med vattenflaska och träningsskor.

Onsdag: 8.00- 13.30

Torsdag: 8.00- 13.35 Idrott. Ta med vattenflaska och träningsskor.

Fredag: 8.00- 13.00 Glöm inte läxboken!

Läxa: Läsa kapitel 8 ur boken ”Nyckeln till skatten” minst två gånger för en vuxen.

 Övrigt

Det är viktigt att läxboken kommer tillbaka på fredagen då vi arbetar med den. Hjälp ert barn med att få med den till skolan genom att påminna. Det är även viktigt att alla har läst kapitlet så att vi på fredagen kan arbeta med läsförståelsen!

Nya rutiner för buss vid hemfärd!

Jag bifogar information angående ändrade rutiner kring buss och hemfärd. Det är viktigt att ni läser detta.
Fritids och bussar

Eleverna får endast ta med sig frukt, grönsaker eller smörgåsar till fruktstunden.

Eleverna får inte ta med sig leksaker till skolan utom på leksaksdagen.

Närvaro

Glöm inte att meddela om ditt barn är sjukt eller av någon annan anledning inte kommer till skolan – helst innan klockan 7.45. Meddela även om ditt barn av någon anledning kommer senare till skolan. Mejla mig eller ring till skolan om eventuell frånvaro.

Med vänlig hälsning

Nathalie Nilsson

Lärare åk 2-3

Sorundavägen 2

137 93 TUNGELSTA

www.ekoskolan.se

Tel: 08-500 371 76

E-post: Nathalie@ekoskolan.se

 

Veckobrev v. 43

Hej! Den här veckan har vart väldigt bra och jag tycker att vi har haft ett gott klassrumsklimat. I onsdags och torsdags åt vi lunch ute. Vi grillade korv på onsdagen och hamburgare på torsdagen – det var väldigt uppskattat av både personal och elever. I måndags började årkurs 3 med det första läsförståelsetestet. Vi kommer att göra det fler måndagar framöver. Idag var det Saras sista dag här på Västra Ekoskolan och vi önskar henne lycka till med sitt liv i Australien. Hon har lovat att skriva till oss.

Nästa fredag är det leksaksdag – se info längre ner.

På måndag nästa vecka stänger fritids 16.00

På våra engelskalektioner får eleverna lyssna på väldigt mycket engelska. Några av eleverna tycker att det är lite jobbigt att de inte förstår allt som sägs. Jag försöker att visa genom att använda kroppen och peka på saker och använda konkret material för att eleverna ska förstå och lära sig så mycket som möjligt. Jag tror att eleverna snart kommer att komma in i att jag pratar mycket engelska och ”acceptera det”. Jag kommer att fortsätta några veckor till och se om det sker någon progression. Enligt forskning är det bra för elevernas språkutveckling att läraren pratar mycket engelska i klassrummet och att eleverna får höra mycket engelska. Det är dock viktigt att eleverna får stöd genom kroppsspråk eller konkret material.

Den här veckan har vi arbetat med:

Svenska: Vi har arbetat med bokstaven C, eleverna har fått finskriva bokstaven, ord och meningar. Eleverna har skrivit spökhistorier. Vi har pratat om inledning, händelse och avslut samt vad som är viktigt att tänka på när man skriver en berättelse. Barnen har fått träna på att skriva meningar.

Matematik: Vi har tränat på multiplikation, programmering och repeterat begreppen: Addition, subtraktion, addera, subtrahera, term, differens och summa.

SO: Eleverna har fått skriva egna lagar till ”monstrets värld”. Vi har även repeterat skillnaden mellan lag och regler samt pratat om straff.

NO: Vi har pratat om puls och hur man kan påverka sin egen puls på olika sätt.

Engelska: Vi har översätt en text tillsammans och lärt oss nya ord från texten. Eleverna fick kolla på ett avsnitt ur ”The game” och alla har nu fått sina arbetsböcker i engelska.

Vecka 43 i korthet

Åk 2

Måndag: 8.00- 13.40 Skolsköterskan kommer. Fritids stänger 16.00

Tisdag: 8.00- 13.40 Idrott. Ta med vattenflaska och träningsskor.

Onsdag: 8.00- 13.30

Torsdag: 8.00- 13.35 Idrott. Ta med vattenflaska och träningsskor.

Fredag: 8.00- 13.00 Glöm inte läxboken! Leksaksdag

Läxa: Läsa kapitel 7 ur boken ”Diamantjakten” minst två gånger för en vuxen.

Åk 3

Måndag: 8.00- 13.40 Fritids stänger 16.00

Tisdag: 8.00- 13.40 Idrott. Ta med vattenflaska och träningsskor.

Onsdag: 8.00- 13.30

Torsdag: 8.00- 13.35 Idrott. Ta med vattenflaska och träningsskor.

Fredag: 8.00- 13.00 Glöm inte läxboken! Leksaksdag

Läxa: Läsa kapitel 7 ur boken ”Nyckeln till skatten” minst två gånger för en vuxen.

Övrigt

Det är viktigt att läxboken kommer tillbaka på fredagen då vi arbetar med den. Hjälp ert barn med att få med den till skolan genom att påminna. Det är även viktigt att alla har läst kapitlet så att vi på fredagen kan arbeta med läsförståelsen!

Viktigt att lappen till skolsköterskan lämnas in på måndag!

Leksaksdagen

På fredag är det leksaksdag. Det innebär att eleverna får ta med sig en leksak till skolan. Leksakerna får endast användas under rasterna. Eventuellt kan leksakerna visas upp på en samling eller i undervisningssyfte. Prata gärna med era barn om det hemma. Om det är någon leksak som skolan anser vara olämplig kan vi beslagta den och den får då hämtas av föräldrar när skoldagen är slut. Ex på olämpliga leksaker kan vara krigsleksaker. Nästa leksaksdag sker den 30 november.

Eleverna får endast ta med sig frukt, grönsaker eller smörgåsar till fruktstunden.

Eleverna får inte ta med sig leksaker till skolan utom på leksaksdagen.

Närvaro

Glöm inte att meddela om ditt barn är sjukt eller av någon annan anledning inte kommer till skolan – helst innan klockan 7.45. Meddela även om ditt barn av någon anledning kommer senare till skolan. Mejla mig eller ring till skolan om eventuell frånvaro.

Mina uppgifter

Nathalie Nilsson

nathalie@ekoskolan.se

Med vänlig hälsning Nathalie Nilsson

Veckobrev v. 42

Hej! Ytterligare en vecka har gått med rasande tempo. I torsdags hade vi studiedag här på skolan och det var alldeles för tyst på skolan. Jag saknade mina elever och det kändes bra att de var tillbaka på skolan idag. Nästa vecka kommer jag att börja med ett läsförståelsetest med årskurs 3. Jag vill kunna hjälpa eleverna att komma vidare i deras kunskapsutveckling och med hjälp av testet kan jag lättare se vad jag behöver använda för strategier i klassrummet. I onsdags gjorde vi äntligen ett besök till biblioteket. Eleverna var så duktiga där! Några av eleverna har fått med ett papper hem där ni kan ansöka om bibliotekskort. Ta gärna med pappret tillbaka till skolan så att vi kan ordna lånekort till alla elever – de tycker att det är roligt att låna med sina egna kort! Eftersom att vi fortsätter att arbeta med rättigheter och värdegrund så kommer jag att dela in eleverna i ”lekgrupper” under minst 1 rast nästa vecka. Det gör jag för att barnen ska lära känna varandra mer och förhoppningsvis hitta nya kompisar och se att alla kompisar i klassen är bra! Ni får gärna berätta för mig om ni hör ”bu eller bä” om detta där hemma.

Nästa vecka har vi grilldagar på onsdag och torsdag, vilket innebär att vi kommer grilla korv eller hamburgare utomhus dessa dagar. Det ser vi fram emot!

 Den här veckan har vi arbetat med:

Svenska: Vi har arbetat med bokstaven B, eleverna har fått finskriva bokstaven, ord och meningar. Vi har tränat på mellanrum mellan ord.

Matematik: Årskurs 3 har fortsatt arbetet med programmering, både i grupp och individuellt. Årskurs 2 har börjat arbeta med multiplikation och sambandet mellan addition och multiplikation.

SO: Vi har fortsatt arbeta med regler, lagar, rättigheter och skyldigheter genom diskussioner och film.

NO: Vi hade ingen NO den här veckan.

Engelska: Vi hade ingen engelska den här veckan.

Vecka 42 i korthet

Åk 2

Måndag: 8.00- 13.40

Tisdag: 8.00- 13.40 Idrott. Ta med vattenflaska och träningsskor.

Onsdag: 8.00- 13.30.

Torsdag: 8.00- 13.35 Idrott. Ta med vattenflaska och träningsskor.

Fredag: 8.00- 13.00. Glöm inte läxboken!

Läxa: Läsa kapitel 6 ur boken ”Diamantjakten” minst två gånger för en vuxen.

Åk 3

Måndag: 8.00- 13.40

Tisdag: 8.00- 13.40 Idrott. Ta med vattenflaska och träningsskor.

Onsdag: 8.00- 13.30.

Torsdag: 8.00- 13.35 Idrott. Ta med vattenflaska och träningsskor.

Fredag: 8.00- 13.00. Glöm inte läxboken!

Läxa: Läsa kapitel 6 ur boken ”Nyckeln till skatten” minst två gånger för en vuxen.

Övrigt

Det var flera barn som inte hade läxboken med sig även idag. Det är viktigt att läxboken kommer tillbaka på fredagen då vi arbetar med den. Hjälp ert barn med att få med den till skolan genom att påminna. Det är även viktigt att alla har läst kapitlet så att vi på fredagen kan arbeta med läsförståelsen!

Eleverna får endast ta med sig frukt, grönsaker eller smörgåsar till fruktstunden.

Eleverna får inte ta med sig leksaker till skolan utom på leksaksdagen. Mer info om den kommer senare.

Närvaro

Glöm inte att meddela om ditt barn är sjukt eller av någon annan anledning inte kommer till skolan – helst innan klockan 7.45. Meddela även om ditt barn av någon anledning kommer senare till skolan. Mejla mig eller ring till skolan om eventuell frånvaro.

Mina uppgifter

Nathalie Nilsson

nathalie@ekoskolan.se

 

Med vänlig hälsning Nathalie Nilsson

Veckobrev v. 41

Hej alla! Den här veckan började vi att arbeta med ”veckans bokstav”. Det är många elever som behöver träna på att skriva bokstäverna ”rätt” – alltså att börja uppifrån. Vi behöver även träna på att gemener och versaler är olika stora. Jag kommer att ge lite feedback på den här veckans bokstav som var bokstaven A. Vi kommer även att träna mycket på att skriva meningar framöver. Ni får gärna träna där hemma också!

Den här veckan har vi arbetat med:

Svenska: Vi har skrivit berättelser med hjälp av tärningar. Vi har pratat om vokaler, konsonanter och synonymer och arbetat med det. Vi har även arbetat med veckans bokstav.

Matematik: Åk 2 har fortsatt att arbeta med area. Åk 3 har börjat att arbeta med programmering. Vi har haft utomhusmatte tillsammans med förskoleklass och eleverna fick då sortera olika föremål.

SO: Vi har pratat om trygghet och eleverna har bland annat ritat sin hand och skrivit 5 personer de känner att de kan prata med om svåra/jobbiga saker.

NO: Vi har gjort experiment med känseln. Eleverna blev indelade i grupper och fick göra 6 olika experiment. De fick även skriva en laborationsrapport och vi gick igenom ord såsom hypotes och genomförande.

Engelska: Vi har börjat prata om sinnen på engelska. Vi har även repeterat kroppsdelarna i ansiktet.

Vecka 41 i korthet

Åk 2

Måndag: 8.00- 13.40

Tisdag: 8.00- 13.40 Idrott. Ta med vattenflaska och träningsskor.

Onsdag: 8.00- 13.30. Vi åker till biblioteket. Bussen går 8.48. Vi börjar som vanligt.

Torsdag: Studiedag. Eleverna är lediga. (även fritidshemmet)

Fredag: 8.00- 13.00. Glöm inte läxboken!

Läxa: Läsa kapitel 5 ur boken ”Diamantjakten” minst två gånger för en vuxen.

Åk 3

Måndag: 8.00- 13.40

Tisdag: 8.00- 13.40 Idrott. Ta med vattenflaska och träningsskor.

Onsdag: 8.00- 13.30. Vi åker till biblioteket. Bussen går 8.48. Vi börjar som vanligt.

Torsdag: Studiedag. Eleverna är lediga. Obs även fritidshemmet är stängt!

Fredag: 8.00- 13.00. Glöm inte läxboken!

Läxa: Läsa kapitel 5 ur boken ”Nyckeln till skatten” minst två gånger för en vuxen.

Övrigt

Det var flera barn som inte hade läxboken med sig även idag. Det är viktigt att läxboken kommer tillbaka på fredagen då vi arbetar med den. Hjälp ert barn med att få med den till skolan genom att påminna. Det är även viktigt att alla har läst kapitlet så att vi på fredagen kan arbeta med läsförståelsen!

Glöm inte att det är studiedag torsdag den 11/10. Barnen är lediga denna dag och fritids är stängt.

Eleverna får endast ta med sig frukt, grönsaker eller smörgåsar till fruktstunden.

Eleverna får inte ta med sig leksaker till skolan utom på leksaksdagen. Mer info om den kommer senare.

Närvaro

Glöm inte att meddela om ditt barn är sjukt eller av någon annan anledning inte kommer till skolan – helst innan klockan 7.45. Meddela även om ditt barn av någon anledning kommer senare till skolan. Mejla mig eller ring till skolan om eventuell frånvaro.

Mina uppgifter

Nathalie Nilsson

nathalie@ekoskolan.se

Med vänlig hälsning Nathalie Nilsson

Veckobrev v. 40

Hej! I tisdags var det skolfotografering vilket ledde till att schemat blev lite ändrat. Vi läste en bok som handlade om massa djur och spindeln var väldigt intressant. Vi tittade därför på en film som handlade om spindlar. I onsdags och torsdags blev jag tvungen att vara hemma med sjukt barn och vi var tvungna att ställa in biblioteksbesöket i onsdags. Det var många som tyckte att det var väldigt tråkigt. Jag har bokat in ett nytt besök onsdagen den 10 oktober. Vi kommer förhoppningsvis att kunna åka någon dag tidigare – eleverna är väldigt sugna på att åka dit! Nästa vecka kommer vi att börja arbeta med ”veckans bokstav”. Eleverna kommer att få träna på att skriva bokstäverna under ca 30 min per vecka – en bokstav per vecka. Detta för att många i elevgruppen känner att de behöver träna på att skriva bokstäver på ”rätt sätt”.

Den här veckan har vi arbetat med:

Svenska: Eleverna har fått skriva texter och diskuterat vad en mening egentligen är för något. Vi har fortsatt med att skriva brev och eleverna fick skriva brev i par.

Matematik: Vi har övat på klockan genom att spela spel gemensamt på smartboarden. Vi har pratat om 20 i och 20 över. Eleverna har fått göra egna klockor av naturmaterial tillsammans med förskoleklassen.

SO: Vi har börjat att arbeta med rättigheter. Den här veckan har vi arbetat med barns rätt till fritid och rätten att inte bli slagen eller misshandlad.

NO: Vi har fortsatt vårt arbete med kroppen och eleverna fick använda hörseln. De fick lyssna när jag skakade på 4 askar och skulle gissa vad som låg i vilken ask. I askarna låg: makaroner, pärlsocker, havrekuddar och strössel. Sedan fick eleverna lukta – många blev väldigt sugna! Resultatet kopplades sedan till målet och redovisades.

Engelska: Eleverna fick lära sig olika ord på engelska som handlade om kläder.

Vecka 40 i korthet

Åk 2

Måndag: 8.00- 13.40

Tisdag: 8.00- 13.40 Idrott. Ta med vattenflaska och träningsskor. Skolfotografering.

Onsdag: 8.00- 13.30

Torsdag: 8.00 -13.35 Idrott . Ta med vattenflaska och träningsskor.

Fredag: 8.00- 13.00 Glöm inte läxboken!

Läxa: Läsa kapitel 4 ur boken ”Diamantjakten” minst två gånger för en vuxen.

Åk 3

Måndag: 8.00- 13.40

Tisdag: 8.00- 13.40 Idrott. Ta med vattenflaska och träningsskor. Skolfotografering.

Onsdag: 8.00- 13.30.

Torsdag: 8.00 -13.35 Idrott. Ta med vattenflaska och träningsskor.

Fredag: 7.50- 13.00. Glöm inte läxboken!

Läxa: Läsa kapitel 4 ur boken ”Nyckeln till skatten” minst två gånger för en vuxen.

Övrigt

Det var flera barn som inte hade läxboken med sig även idag. Det är viktigt att läxboken kommer tillbaka på fredagen då vi arbetar med den. Hjälp ert barn med att få med den till skolan genom att påminna. Det är även viktigt att alla har läst kapitlet så att vi på fredagen kan arbeta med läsförståelsen!

Höstlovslappen till fritids

Höstlovslappen måste lämnas in till fritids senast 5/10. Är den inte inlämnad till det datumet räknar fritids med att eleverna är lediga.

Eleverna får endast ta med sig frukt, grönsaker eller smörgåsar till fruktstunden.

Eleverna får inte ta med sig leksaker till skolan utom på leksaksdagen. Mer info om den kommer senare.

Närvaro

Glöm inte att meddela om ditt barn är sjukt eller av någon annan anledning inte kommer till skolan – helst innan klockan 7.45. Meddela även om ditt barn av någon anledning kommer senare till skolan. Mejla mig eller ring till skolan om eventuell frånvaro.

Mina uppgifter

Nathalie Nilsson

nathalie@ekoskolan.se

Med vänlig hälsning Nathalie Nilsson

Veckobrev v. 39

Hej på er! Vi verkar fortfarande ha problem med mejlen. Jag får inte alla mejl från er och ni verkar inte få alla mejl från mig. Om ni inte får något svar, ring till skolan och sök mig eller mejla igen.

I måndags hade vi aktivitetskväll i skolan. Tack till alla som var här och bidrog till en bättre skolmiljö.

Det går fortfarande åt rätt håll med klassrumsklimatet, jag hoppas att era barn upplever det också. I onsdags hade vi orienteringsdag, många elever uppskattade dagen och det blev ett mysigt avbrott från klassrummet. Fritids har skickat ut höstlovslappar till alla barn som går på fritids, säg till om någon lapp har kommit bort. Som jag nämnde förra veckan började vi med lugn musik på lunchen, det har gått väldigt bra och vi har fått ett helt annat lugn under lunchen. Några av eleverna tyckte inte riktigt om musiken, men eftersom att vi har sett resultat kommer vi fortsätta med musiken även nästa vecka. Idag åker vår ”nalle” på äventyr, vi önskar hen lycka till! J

Den här veckan har vi arbetat med:

Svenska: Vi har arbetat mycket i arbetsböckerna den här veckan. Vi har introducerat läsfixarna den här veckan.

Matematik: Vi har arbetat med klockans hel och halvtimmar samt kvart i och kvart över. Vi har spelat ”mattespel” den här veckan på vår smartboard. Mattespelen har vi spelat tillsammans i helklass och sedan haft diskussioner efteråt. Vi har även börjat introducera begreppet area (åk 2). I torsdags började vi med begreppsböcker, alla elever ska få en. Begreppsböckerna kommer att användas till att skriva ner och förklara matematiska begrepp.

SO: Vi har arbetat med värdegrund och källkritik. Jag hittade på en berättelse om en kanin som bodde bredvid mig och kokade kaffe och hämtade tidningen varje morgon. Det blev en rolig diskussion!

NO: Vi gjorde klart kropparna och eleverna fick redovisa. Vi diskuterade likheter och skillnader och att vi människor, precis som elevernas bilder är lika men ändå så olika.

Engelska: Eleverna fick arbeta i grupper och i grupperna bestämma namn på vår kompis som ska på äventyr. I grupperna skulle de prata så mycket engelska som möjligt och sedan röstade vi fram ett namn. Namnet som fick flest röster var Doggy Poggy. Eleverna fick komma med förslag på vad som skulle stå på lappen.

Vecka 39 i korthet

Åk 2

Måndag: 8.00- 13.40

Tisdag: 8.00- 13.40 Idrott. Ta med vattenflaska och träningsskor. Skolfotografering.

Onsdag: 8.00- 13.45 Vi åker till biblioteket. Bussen går ca 8.48

Torsdag: 8.00 -13.35 Idrott . Ta med vattenflaska och träningsskor.

Fredag: 8.00- 13.00 Glöm inte läxboken!

Läxa: Läsa kapitel 3 ur boken ”Diamantjakten” minst två gånger för en vuxen.

 

Åk 3

Måndag: 8.00- 13.40

Tisdag: 8.00- 13.40 Idrott. Ta med vattenflaska och träningsskor. Skolfotografering.

Onsdag: 8.00- 13.45. Vi åker till biblioteket. Bussen går ca 8.48

Torsdag: 8.00 -13.35 Idrott. Ta med vattenflaska och träningsskor.

Fredag: 7.50- 13.00. Glöm inte läxboken!

Läxa: Läsa kapitel 3 ur boken ”Nyckeln till skatten” minst två gånger för en vuxen.

 

Övrigt

Det var många som inte hade läxboken med sig till skolan. Det är viktigt att den kommer tillbaka på fredagen då vi arbetar med den. Hjälp ert barn med att få med den till skolan genom att påminna. Det är även viktigt att alla har läst kapitlet så att vi på fredagen kan arbeta med läsförståelsen!

 

Eleverna får endast ta med sig frukt, grönsaker eller smörgåsar till fruktstunden.

Eleverna får inte ta med sig leksaker till skolan utom på leksaksdagen. Mer info om den kommer senare.

 

Närvaro

Glöm inte att meddela om ditt barn är sjukt eller av någon annan anledning inte kommer till skolan – helst innan klockan 7.45. Meddela även om ditt barn av någon anledning kommer senare till skolan. Mejla mig eller ring till skolan om eventuell frånvaro.

 

Mina uppgifter

Nathalie Nilsson

nathalie@ekoskolan.se

 

Med vänlig hälsning Nathalie Nilsson

Veckobrev v. 38

Hej och tack för ett trevligt föräldramöte i måndags! Den här veckan har vart bra och det känns att både jag, Sara och eleverna börjar komma in i alla nya rutiner, det har vart ett helt annat lugn på lektionerna. I torsdags började jag med att sätta på lugn musik i klassrummet när vi åt lunch och det blev lugnt och skönt under lunchen. Jag kommer att testa det även nästa vecka och sedan utvärdera det på fredagen. Den här veckan har eleverna haft sin första bildlektion för den här terminen – fråga gärna era barn vad de tyckte om den. Det har vart lite problem med mejlen efter att webbsidan uppdaterades, hör av er om ni märker att ni inte får veckobreven!

Den här veckan har vi arbetat med:

Svenska: Vi har fokuserat på läsning den här veckan. Eleverna har läst första kapitlet ur deras läxböcker och vi har tränat på läsförståelse.

Matematik: Vi har bland annat arbetat med tallinjen (åk 2), uppställningar (åk 3) och multiplikation och vad begreppet generalisera betyder (åk 2). Vi har också börjat lära oss om klockan i veckan.

SO: Eleverna fick sitta i par och komma på ett namn på vårt konto på Instagram, sedan fick de rösta fram ett resultat. Vi har också tagit reda på vilka som vill visa sina arbeten på Instagram och vilka som inte vill det. Det är viktigt att eleverna får vara delaktiga i det beslutet och att respektera det. Vi har pratat om valet och de olika partierna den här veckan. Vi har fortsatt vårt arbete med värdegrund och haft en väldigt bra diskussion om hur vi i klassen ska vara mot varandra och att smeknamn som man inte menar något med kan göra en kompis väldigt ledsen. Prata gärna med era barn hemma om just detta.

NO: Vi har ritat kroppar där eleverna i par fick rita och skriva namnet på alla kroppsdelar de kunde komma på.

Engelska: Vi har fortsatt vårt arbete med ansiktet. Vi har bland annat sjungit och gjort rörelse till en film på Youtube som handlade om kroppsdelar, vi har färglagt våra ansikten från förra veckan och skrivit dit vad de olika kroppsdelarna heter.

Vecka 38 i korthet

Åk 2

Måndag: 8.00- 13.40

Tisdag: 8.00- 13.40 Idrott. Ta med vattenflaska och träningsskor.

Onsdag: 8.00- 13.45 Orienteringsdag – se bifogad information från Lini

Torsdag: 8.00 -13.35 Idrott . Ta med vattenflaska och träningsskor.

Fredag: 8.00- 13.00 Skolfotografering flyttad till 25/9!

Läxa: Läsa kapitel 2 ur boken ”Diamantjakten” minst två gånger för en vuxen.

Åk 3

Måndag: 8.00- 13.40

Tisdag: 8.00- 13.40 Idrott. Ta med vattenflaska och träningsskor.

Onsdag: 8.00- 13.45. Orienteringsdag – se bifogad information från Lini

Torsdag: 8.00 -13.35 Idrott. Ta med vattenflaska och träningsskor.

Fredag: 7.50- 13.00. Skolfotografering

Läxa: Läsa kapitel 2 ur boken ”Nyckeln till skatten” minst två gånger för en vuxen.

Övrigt

På föräldramötet diskuterade vi ett eventuellt konto på Instagram, där jag kan lägga upp bilder på arbeten och annat, för att ni ska kunna följa era barns dagar och se vad vi gör i undervisningen. Eleverna fick, under veckan, komma på ett namn för kontot genom att arbeta i par, där de fick komma på ett namn och sedan röstade de fram ett resultat fick komma på namn i par, och sedan röstade vi fram ett resultat. Vi i spår 2 kommer att heta:  ”vastraekoskolansinsta”. För att kunna följa kontot måste ni skicka ett mejl till mig och skriva vad ni heter på Instagram för att jag ska acceptera. Anledningen är att jag endast vill att vi i spår 2 ska kunna följa kontot!

Glöm inte aktivitetskvällen på måndag (17/9) klockan 16.30 – 19.30.

Läxa

Eleverna har fått en bok hem som de ska läsa minst två gånger för en vuxen. Det är viktigt att eleverna läser boken, eftersom att vi kommer att arbeta med innehållet på fredagar. Det är även viktigt att de tar med boken tillbaka på fredagar! Jag bifogar lite information till er vad ni kan göra för att hjälpa barnet att komma vidare i sin läsutveckling.

Eleverna får endast ta med sig frukt, grönsaker eller smörgåsar till fruktstunden.

Eleverna får inte ta med sig leksaker till skolan utom på leksaksdagen. Mer info om den kommer senare.

Närvaro

Glöm inte att meddela om ditt barn är sjukt eller av någon annan anledning inte kommer till skolan – helst innan klockan 7.45. Meddela även om ditt barn av någon anledning kommer senare till skolan. Mejla mig eller ring till skolan om eventuell frånvaro.

Mina uppgifter

Nathalie Nilsson

nathalie@ekoskolan.se

 

Med vänlig hälsning Nathalie Nilsson

Veckobrev v. 37

Hej på er! Idag har jag tyvärr varit tvungen att vara hemma med sjukt barn. Sara har haft barnen idag och det har gått toppen! Per har också varit inne hos barnen en stund.

I måndags började vi med pulshöjande aktiviteter som vi startar dagarna med. Det är uppskattat av de flesta – både vuxna och barn. Prata gärna med era barn där hemma om att det är viktigt att röra på sig innan lektionerna sätter igång! Varje morgon hälsar jag på barnen utanför klassrummet. Eleverna har skrivit ett meddelande till mig om hur de vill hälsa på mig. Jag vill skapa en god relation med alla mina elever och att de ska känna sig sedda. Fråga gärna där hemma vilken morgonhälsning ditt barn har.

Den här veckan har handlat mycket om att man ska lyssna och respektera varandra samt att göra det man ska. Vi har pratat mycket om varför vi lär oss saker och varför vi ska göra våra uppgifter. Det märks att eleverna börjar lära känna mig bättre – då kommer en testperiod. Jag och Sara arbetar mycket med att skapa en lugn och trygg grupp och det kommer vi fortsätta med. Vi har förklarat för barnen att vi kommer att vara ganska bestämda ett tag för att lära dem att ta mer ansvar. Prata gärna med era barn där hemma om att det är viktigt att lyssna och göra det man ska. Låt gärna barnen berätta hur de känner och hur de tänker kring det. Det är viktigt att ni meddelar mig om det är något ert barn tycker är jobbigt i skolan. Jag är här för att utveckla era barns kunskaper på ett sätt som är motiverande och det ska vara roligt att gå i skolan!

Den här veckan har vi arbetat med:

Svenska: Eleverna har fått skriva snälla saker om en kompis. De fick dra en lott med ett namn och sedan skriva snälla saker om den personen. De fick inte berätta vem som hade skrivit det för att göra alla skulle våga skriva. När vi läste upp vad som stod skrivet om eleverna blev alla väldigt glada! Fråga gärna era barn hur det kändes och vad ditt barn hörde om sig själv. Vi har haft en väldigt rolig högläsningsbok den här veckan. Fråga gärna era barn vad de tycker om den och låt dem berätta vad den handlar om. Vi har ”minglat” och eleverna fick då gå runt och ställa frågor utifrån en lapp för att lära känna varandra lite mer. Det blev väldigt lyckat! Vi lärde oss också vad ordet ”minglat” betyder.

Matematik: Vi har delat upp grupperna i årskurser i veckan och arbetat mycket i matematikboken. Eleverna har fått diskutera och reflektera kring olika matematiska problem samt arbetat med uppgifter i grupper. Vi har tränat mycket på resonemang-, metod- och kommunikationsförmågan.

SO: Värdegrundsarbete samt politik med fokus på begreppen demokrati och diktatur. Vi har fortsatt vårt arbete med värdegrund även denna vecka. Vi har även pratat politik och tittat på film samt pratat om olika begrepp inom politiken.

NO: Vi har pratat lite om hörseln.

Engelska: Vi har pratat om ansiktet och vi ritade bilder efter orden vi sa. Jag ritade en stor bild på tavlan och eleverna fick rita sitt eget ansikte. Det blev en väldigt lyckad lektion med mycket skratt! Det var några nya ord som vi kommer att träna mer på.

Vecka 37 i korthet

Åk 2

Måndag: 8.00- 13.40

Tisdag: 8.00- 13.30 Idrott. Ta med vattenflaska och träningsskor.

Onsdag: 8.00- 13.30

Torsdag: 8.00 -13.35 Idrott . Ta med vattenflaska och träningsskor.

Fredag: 8.00- 13.00

Läxa: Ingen läxa den här veckan

Åk 3

Måndag: 8.00- 13.40

Tisdag: 8.00- 13.30 Idrott. Ta med vattenflaska och träningsskor.

Onsdag: 8.00- 13.30. Halva gruppen har syslöjd en stund denna dag.

Torsdag: 8.00 -13.35 Idrott. Ta med vattenflaska och träningsskor.

Fredag: 7.50- 13.00. Simskola. Eleverna samlas vid torvalla simhall.

Läxa: Ingen läxa den här veckan

Övrigt

Jag kommer att börja med läxhjälp den här veckan. Jag meddelar er om ert barn kommer behöva komma dessa tider.

Tider för läxhjälp:

Måndag: 14.35-14.55

Onsdag: 13.35-13.55

Torsdag: 13.50-14-10

Glöm inte föräldramötet på måndag 10/9 klockan 18.00-19.45. Välkomna!

Information från Lini angående simskola:

Torvalla simhall

På fredag den 14/9 kommer vi att simma med årskurs 3, 4 och 6. Vi kommer att mötas vid Torvalla simhall klockan 7.50, Lini kommer att möta eleverna vid ingången, Kenny och Linda kommer att åka kommunalt ifrån Västerhaninge och har då möjlighet att möta upp elever som åker kommunalt. Det är viktigt att alla kommer till 7.50 då vår simtid börjar klockan 8.00. Alla elever kommer att få simma 200 m, varav 150 m bröstsim och 50 m ryggsim. När det simmat klart kommer det att finnas en liten stund till lek.

Ta med:
– Badkläder
– Handduk
– Schampo/Balsam/Tvål
– Vanliga kläder till efter badet
– Om man vill kan man ta med vattenflaska och en frukt.

Eleverna får endast ta med sig frukt eller grönsaker till fruktstunden.

Eleverna får inte ta med sig leksaker till skolan utom på leksaksdagen. Mer info om den kommer senare.

Närvaro

Glöm inte att meddela om ditt barn är sjukt eller av någon annan anledning inte kommer till skolan – helst innan klockan 7.45. Meddela även om ditt barn av någon anledning kommer senare till skolan. Mejla mig eller ring till skolan om eventuell frånvaro.

Mina uppgifter

Nathalie Nilsson

nathalie@ekoskolan.se

Med vänlig hälsning Nathalie Nilsson

 

Veckobrev v. 36

Hej! Den här veckan har det varit många elever sjuka och de har vi saknat! Vi som har varit närvarande har haft en väldigt bra vecka och det blir bättre och lugnare för varje dag. Berätta gärna för era barn att de har varit väldigt duktiga i veckan. Vi har hunnit med en hel del samtal och det har varit roligt och nyttigt att få träffa er. Vi har fortsatt att arbeta med regler och kamratskap. Jag har även försökt ge eleverna uppgifter för att kunna se hur de ligger kunskapsmässigt. Den här veckan har vi bland annat arbetat med:

Svenska: Eleverna har fått arbeta både individuellt och i par/mindre grupper. De har bland annat fått rita en bild efter instruktion, skrivit berättelser, skrivit om sig själva i sitt svenskahäfte samt haft lite alfabetsträning.

Matematik: Vi har arbetat mycket med begreppsförmågan samt den kommunikativa förmågan den här veckan. Eleverna har bland annat fått räkna ut tal och sedan fått förklara för varandra hur de har tänkt och hur de har löst uppgiften. Vi har även pratat om begreppen addition och subtraktion.

SO: Vi har fokuserat mycket på regler och respekt den här veckan.

NO:

Engelska: Vi har pratat om vädret och haft lekar för att träna på engelska.

Vecka 36 i korthet

Åk 2

Måndag: 8.00- 13.45

Tisdag: 8.00- 13.30 Idrott. Ta med vattenflaska och träningsskor.

Onsdag: 8.00- 13.45

Torsdag: 8.00 -13.35 Idrott. Ta med vattenflaska och träningsskor.

Fredag: 8.00- 13.30

Läxa: Svenska – Barnen får med sig ett häfte som de ska göra klart hemma. Gör de ikryssade uppgifterna. Barnen behöver hjälp med att svara på frågorna men låt gärna barnen läsa frågorna själv. Häftet ska vara tillbaka på fredag.

Åk 3

Måndag: 8.00- 13.45

Tisdag: 8.00- 13.30 Idrott. Ta med vattenflaska och träningsskor.

Onsdag: 8.00- 13.45

Torsdag: 8.00 -13.35 Idrott. Ta med vattenflaska och träningsskor.

Fredag: 8.00- 13.30

Läxa: Svenska – Barnen får med sig ett häfte som de ska göra klart hemma. Gör de ikryssade uppgifterna. Barnen behöver hjälp med att svara på frågorna men låt gärna barnen läsa frågorna själv. Häftet ska vara tillbaka på fredag.

Övrigt

Nästa vecka börjar vi med pulshöjande aktiviteter som kommer att ske varje dag 8.00-8.10. Då vi inte har fått till våra scheman ännu kommer ni dessvärre inte få något schema denna vecka.

Eleverna får endast ta med sig frukt eller grönsaker till fruktstunden.

Eleverna får inte ta med sig leksaker till skolan utom på leksaksdagen. Mer info om den kommer senare.

Närvaro

Glöm inte att meddela om ditt barn är sjukt eller av någon annan anledning inte kommer till skolan – helst innan klockan 7.45. Meddela även om ditt barn av någon anledning kommer senare till skolan. Mejla mig eller ring till skolan om eventuell frånvaro.

Mina uppgifter

Nathalie Nilsson

nathalie@ekoskolan.se

Med vänlig hälsning Nathalie Nilsson

Veckobrev v. 35

Hej på er! Den här veckan har gått med rasande tempo och vi har jobbat mycket med att lära känna varandra och skapa rutiner och ordning i klassrummet och vid lunchtid. Det är mycket som är nytt för oss alla men jag tycker att era barn har vart fantastiska och tålmodiga med mig den här veckan! Vi kommer att fortsätta med att arbeta med ordning och rutiner även nästa vecka. Vi kommer dessutom att arbeta mycket med att lära känna varandra och därför kommer det bli mycket uppgifter där barnen får arbeta i grupper. Vi har börjat lite lätt med svenska, so och matematik den här veckan, barnen har även haft musik och idrott. Friluftsdagen i onsdags blev väldigt lyckad och jag var väldigt stolt över mina elever när vi kom tillbaka den dagen – utflyktsdagar kommer det bli fler av! Idag har vi pratat om klassrumsregler – fråga gärna era barn vad vi har kommit fram till.

Vecka 35 i korthet

Måndag och tisdag kommer vi att ha några gemensamma aktiviteter för att stärka sammanhållningen på skolan med alla årskurser.

Åk 2

Måndag: 8.00- 13.00

Tisdag: 8.00- 12.45. Idrott. Ta med vattenflaska och träningsskor.

Onsdag: 8.00- 13.00

Torsdag: 8.00 -13.40 Idrott. Ta med vattenflaska och träningsskor.

Fredag: 8.00- 11.30

Läxa: Ingen läxa den här veckan

Åk 3

Måndag: 8.00- 13.00

Tisdag: 8.00- 12.45. Idrott. Ta med vattenflaska och träningsskor.

Onsdag: 8.00- 13.00

Torsdag: 8.00 -13.40 Idrott. Ta med vattenflaska och träningsskor.

Fredag: 8.00- 11.30

Läxa: Ingen läxa den här veckan

Övrigt

Nästa vecka är det samtal med många i klassen och alla elever i spår 2 kommer därför att sluta 13.00 måndag-torsdag. På fredagen avslutas dagen 11.30. Prata gärna med era barn om hur de trivs i skolan, både på lektioner och ute på rast. Det kan leda till att vi får ett bättre utvecklingssamtal.  Glöm inte att meddela mig om ni byter tider med varandra.

Eleverna får endast ta med sig frukt eller grönsaker till fruktstunden.

Eleverna får inte ta med sig leksaker till skolan utom på leksaksdagen. Mer info om den kommer senare.

Närvaro

Glöm inte att meddela om ditt barn är sjukt eller av någon annan anledning inte kommer till skolan – helst innan klockan 7.45. Meddela även om ditt barn av någon anledning kommer senare till skolan. Mejla mig eller ring till skolan om eventuell frånvaro.

Mina uppgifter

Nathalie Nilsson

nathalie@ekoskolan.se

Med vänlig hälsning Nathalie Nilsson

Veckobrev v. 34

Välkomna alla elever och vårdnadshavare i spår 2 till en ny och härlig termin här på Västra Ekoskolan! Vi startar upp höstterminen med flera nya pedagoger och en ny rektor och jag ser fram emot att få lära känna både er och era barn. Jag heter Nathalie och kommer att arbeta som klasslärare i spår 2.

Vecka 34 i korthet

Åk 2

Måndag: Uppstartsdag, se info nedan.

Tisdag: 8.00 -13.45

Onsdag: Friluftsdag, se bifogad bilaga från Lini för mer info. Vi träffas i klassrummet 8.00 som vanligt. Glöm inte matsäck (eller lämna in matlåda på morgonen, dagen innan om ni vill ha mat från skolan). Vi är tillbaka 13.45. Inga nötter eller ”sötsaker” i matsäcken! Länk till ”idrottsdag”  idrottdag 180821

Torsdag: 8.00 -13.45

Fredag: 8.00- 11.30

Läxa: Ingen läxa den här veckan

 

Åk 3

Måndag: Uppstartsdag, se info nedan.

Tisdag: 8.00- 13.45

Onsdag: Friluftsdag, se bifogad bilaga för mer info. Vi träffas i klassrummet 8.00 som vanligt. Glöm inte matsäck (eller lämna in matlåda på morgonen, dagen innan om ni vill ha mat från skolan). Vi är tillbaka 13.45. Inga nötter eller ”sötsaker” i matsäcken!

Torsdag: 8.00- 13.45

Fredag: 8.00- 11.30

Läxa: Ingen läxa den här veckan

 

Uppstartsdagen

9.00- 9.15 – Vi samlas på gården där vår nya rektor Per kommer hälsa er välkomna.

Ca 9.15- 10.00 – Eleverna följer med mig i klassrummet där vi kommer att göra några aktiviteter tillsammans. Under den här tiden är det endast elever och pedagoger som följer med in i klassrummet.

Ca 10.00- 10.30 ca – Traditionellt tårtkalas! Föräldrar är välkomna att delta på kalaset.

Ca 10.30 avslutas dagen. De elever med fri hemgång åker hem och de som har fritids stannar kvar.

De barn som är inskrivna på fritids äter lunch klockan 12

 

Övrigt

Under vecka 34 och 35 kommer vi främst att arbeta med att lära känna varandra. Hela skolan kommer att ha vänskapsveckor och vi kommer att tillbringa tiden med att skapa trygghet både i gruppen och i skolan – med både pedagoger och elever.

 

Närvaro

Glöm inte att meddela om ditt barn är sjukt eller av någon annan anledning inte kommer till skolan – helst innan klockan 7.45. Meddela även om ditt barn av någon anledning kommer senare till skolan. Mejla mig eller ring till skolan om eventuell frånvaro.

 

Mina uppgifter

Nathalie Nilsson

nathalie@ekoskolan.se

 

Med vänlig hälsning Nathalie Nilsson