Rektorsbrev

Västra Ekoskolan

Rektorsbrev vecka 37, 2017

Välkomna till aktivitetskväll och aktivitetsdag

Jonas L, Hasse H, Hanna M och Nina K kommer att finnas på plats på kvällen för att leda arbetet samt se till att det finns material. På förrådet kommer det som tidigare år att finnas anslag om vad som ska göras. I år kommer Nina och Hanna att följa upp att alla anmält intresse för deltagande i någon av de grupper som finns.

Under kvällen ansvarar ni föräldrar för era barn, och det är ett nöje att både barnen och vi vuxna samarbetar.

Om du inte tidigare varit med hoppas vi få se dig där vid något av tillfällena (båda går också bra J). Korv med bröd, kaffe och saft finns.

Aktivitetskvällen är måndagen 18 september kl.16.30 – 19.30

Aktivitetsdagen är lördagen den 23 september kl. 10.00 – 13.00

Skolinspektion

Vi får besök av Skolinspektionen hela dagen den 21 september. Intervjuer samt uppföljning av skolans dokumentation. Jag ser fram emot besöket.

Dags för skolfotografering

Den 22 september kommer Svenskt Skolfoto till oss på Västra ekoskolan för att fotografera eleverna. Fotolokal och fotoschema för klasserna kommer att anslås på skolan. Varje elev kommer att få en lapp av fotografen. Där står information om när bilderna finns att se på nätet och hur man gör för att beställa. Ytterligare information kommer också att skickas hem till varje familj.

Alla elever ska fotograferas för porträtt, gruppbild och skolans arkivmaterial.

Se även tidigare rektorsbrev för mer information.

Välkommen Anita

Anita kommer att vikariera när någon av medarbetarna är sjuk. Anita har i många år arbetat med Kyrkans barntimmar och är möjligen bekant för några av er.

Välkommen till oss Anita!

Allt gott!

/Anna-Karin

Rektorsbrev vecka 36, 2017

 Extra årsmöte framflyttat

Extra årsmöte den 11 september är inställt. Mötet är framflyttat till

måndagen den 2 oktober kl. 18.00. Styrelsen skickar kallelse.

Brandövning 19 september

Den förberedda brandövningen kommer att genomföras den 19 september kl. 08.15. Vi informerar eleverna/barnen samma vecka om hur den går till. Eleverna i förskoleklassen övar att gå i brandtrappan innan själva brandövningen genomförs.

Aktivitetskväll- och dag

Boka måndagen den 18:e september kl. 16.30 – 19.30 eller lördagen den 23:e september för årets gemensamma aktiviteter i skolhuset och på gården. Se information i tidigare rektorsbrev. Även i kommande rektorsbrev.

Skolinspektion 21 september

Den 21 september är det inspektion av vår skola. Jag ser fram emot att få visa vår fina verksamhet och är nyfiken på vilka reflektioner inspektörerna kommer att förmedla till oss.

Informationsbrev till vårdnadshavare, se: www.skolinspektionen.se/informationsmaterial

Fotografering 22 september

Förmiddagen den 22 september kommer Svenskt Skolfoto till oss. Ett gruppfoto med alla skolans elever och medarbetare samt individuella fotografier.

För mer information: www.svensktskolfoto.se

Decimerad skara

Efter ett par veckor med decimerad skara medarbetare på grund av förkylningar ser vi fram emot kommande vecka när vi är flera ordinarie på plats igen. Vi är lyckligt lottade som har lojala, fantastiska medarbetare – nämner ingen vid namn – alla har bidragit mer eller mindre. Kommande vecka kommer jag intervjua ett par personer som jag har förhoppning om kan vikariera vid behov.

Extra stöd

Gudrun fortsätter några av eleverna extra stöd. Min ambition är att alla elever ska ges möjligheten att klara målen för den åk de går i. (Gudrun har också vikarierat i klass den vecka som var).

Allt gott!

/Anna-Karin

Rektorsbrev vecka 35, 2017

Kallelse till extra Årsmöte – boka 11 september

På grund av att endast två av vår skolas elever i år beviljades skoltaxi, många fick avslag på ansökan, kom det att drabba även styrelsens ordförande vars dotter då inte kan gå kvar.

Därför kallas ni föräldrar till extra Årsmöte den 11 september kl. 18.00 för val av ny ordförande.

Även ny ledamot kommer att väljas då Jenny B med familj flyttat till Dalarna. Jenny gjorde ett mycket gott arbete för skolans miljö som ledamot i styrelsen.

Är du intresserad av någon av dessa uppdrag? Kontakta valberedningen.

Fantastiska föräldrar

Vi har fantastiska föräldrar som, trots att det blir bökigt för dem, nu turas om att skjutsa barnen till skolan. Det är barn som bor ”åt samma håll” som kunde arrangera det så när det blev nej till skoltaxi (skoltaxi beviljas till närmaste kommunala skola).

Glad att ni föräldrar valde att låta era barn gå kvar i Västra Ekoskolan. Vi ska förvalta det förtroendet väl!

Aktivitetskväll – boka 18/9 och/eller 23/9

Vi ses igen aktivitetskvällen måndagen den 18 september kl. 16.30 – 19.30 och/eller lördagen den 23 september kl. 10.00 – 13.00. Då arbetar vi gemensamt för att förbättra barnens arbetsmiljö, bland annat ska växthuset monteras, trädgården ansas, draperier sättas upp, skåpluckor lagas etc. Och vi får umgås! Vi grillar korv och serverar dryck därtill!

 

Många av er har till styrelsen lämnat in önskemål om vilken arbetsgrupp ni vill tillhöra. Styreslens ledamöter kommer att ansvara för en grupp vardera och leda arbetet under kvällen.

 

Haninge kommuns Strategidag

 

Den 18 september är det Haninge kommuns strategidag för rektorer. Jag kommer att delta under aktivitetskvällen, och kommer att ansluta ca 18.00.

 

Skolsköterska

 

Skolsköterskan har påbörjat hälsosamtal och vaccinationer. De tider som bokats får ni föräldrar kännedom om via sms eller mejl. De finns också uppsatta på anslagstavlorna i respektive hall. På skolans hemsida kommer vi denna vecka att informera om vilken årskurs som är aktuell och vilka undersökningar som genomförs. Hör gärna av dig till mig om det finns ytterligare frågor kring skolhälsovården.

 

Skolråd

 

På onsdag genomförs terminens första Skolråd (en kombination av elevråd, matråd och miljöråd). Eleverna har formulerat ansökningar med motiveringar för deltagande. Svåra val då många ansökningar var välmotiverade.

Allt gott!/Anna-Karin

Rektorsbrev skickas per mejl v 34, 2017.

Rektorsbrev vecka 33, 2017

Nu börjar vi!

Fritidshemmets verksamhet har redan varit igång ett par veckor och denna vecka har även lärarna arbetat aktivt för att förbereda skolstarten och läsåret på bästa sätt.

Skolstart

Nu ser jag fram emot att få träffa era barn och er på måndag kl. 09.00 då vi alla samlas utanför huvudentrén. Skoldagen – denna dag – slutar kl. 11.00 för alla som inte har fritidshem eller fritidsklubb, för dem gäller föranmälda tider.
skolväska

Föräldramöte

Vill också påminna om föräldramötet på måndag den 21 augusti kl. 18.00 – 19.45. Hoppas att få se er alla där. Vi bjuder på kaffe/te med något till.

Varmt välkomna!                                                        

/Anna-Karin


Rektorsbrev vecka 22-23, 2017

Hej alla föräldrar!

Jag skickar ut rektorsbrevet via mejl denna vecka, med förhoppning om att det då når fler av er. Samtidigt vill jag påminna om att du som förälder även fortsättningsvis går in på skolans hemsida en gång/vecka för att bli uppdaterad genom veckobrev och rektorsbrev, om vad som händer/kommer att hända i skolan och på fritidshemmet. Där finns också Jannes blogg.

Läsårets organisation 2017/2018 kommer att vara så här:

Spår 1 (f-klass samt år 1): Helena Ekholm, klasslärare, kommer att samarbeta med Lisa (Elisabet)Andersson, fritidspedagog.

Spår 2 (år 2 och 3): Emilia Rundblad klasslärare, följer sina nuvarande elever. Linda Axelsson, fritidspedagog, kommer att vara med på utedagar samt vissa lektionstimmar.

Spår 3 (år 4, 5 och 6): Nina Jonsson, klasslärare år 4 och 5. Nina är behörig och legitimerad lärare t o m år 6 med mångårig erfarenhet. Maria Sebom klasslärare år 6. Kenny Åkerman och Linus Stenquist, fritidspedagoger, kommer att vara med på utedagar och vid studiebesök i spår 3. Lini Bringsäter, som om ett par veckor blir behörig lärare t o m år 6, kommer att undervisa i ämnet idrott- och hälsa, matematik samt i naturorienterande ämnen. Lini kommer också att undervisa spår 2 i idrott- och hälsa.

Välkomna Nina och Lini!

Lärare i musik: Kirsten Spratt Marcusson.

Lärare i bild: Lycille Stenlund Billung. Lycille, som är utbildad konstnär, kommer att studera under kommande läsår för att bli behörig lärare i ämnet bild. Det innebär att Lycille kommer att arbeta halvtid hos oss kommande läsår.

Lärare i trä- och metallslöjd: Jan Forsling år 3 till och med år 5. År 6 i samarbete med lärare i Tungelsta, så som innevarande år.

Kock: Jan Forsling

Kök samt pedagogiska uppgifter: Annika Östlund, kommer att fördela sin tid mellan kök och pedagogiska uppgifter. Annika arbetar till och med oktober månad då hon går i pension. Annika är förskollärare samt har gedigen erfarenhet av arbete och arbetsledning i barngrupp.

Hannah Persson Pettersson kommer även under höstterminen att arbeta i köket på eftermiddagarna.

Fritidspedagoger: Lycille Stenlund Billung, Linda Axelsson, Kenny Åkerman, Linus Stenquist.

Vi söker en behörig fritidspedagog inför kommande läsår för arbetsledande uppgifter.

Specialpedagog/speciallärare: Gunilla Sundh på timmar vid behov. Gudrun Andersson speciallärare, kommer även kommande år att följa upp läs- och skrivutveckling i höst (screening) samt vikariera vid behov.

Skolsköterska, skolläkare och kurator som nu.

Rektor: som nu.

Skolans styrelse har nya ledamöter, fastighetsansvariga samt ny ordförande. Se skolans hemsida.

Det är med glädje och positiv förväntan jag ser fram emot även kommande läsår!

Inför kommande läsår har vi 75 elever i skolan. Många elever står i kö för plats, men tyvärr rymmer våra lokaler endast ett visst antal elever. I år 4-6 kan vi däremot erbjuda plats.                                                                                                                                                                                  aknational   Nationaldag 6 juni

Skolan och fritidshemmet är stängda.

Skolavslutning 14 juni kl. 16.00 – 18.00

Välkomna föräldrar, mor- och farföräldrar, andra släktingar och vänner, till

skolavslutning onsdagen den 14 juni.

Lektioner till kl. 11.00. Alla elever serveras lunch kl. 11.00 – 11.30.

Elever som har fritidshem- eller fritidsklubb kan stanna på skolan till kl. 16.00 då skolavslutningen börjar.

Övriga elever åker hem efter lunch och återkommer kl. 16.00.

 

Kl. 16.00 – ca 16.30           Sång och musik

Kl. 16.30 – ca 16.50           Elever och klasslärare träffas i klassrummet. Föräldrar, släktingar och vänner dukar då upp för den picknick som tagits med.

Kl. 16.50 ca – 18.00           Picknick och mingel.

Passa då på att titta runt på skolgården. I lördags byggde Jonas och Anders färdigt ”chilla-hörnan”. Ett heldagsarbete som gav mycket fint resultat – tack till er. Barnen har redan provsuttit chillahörnan idag (måndag).

Hade du som förälder inte möjlighet att närvara på aktivitetskvällen, hör av dig till skolan eller lämna intresseanmälan till styrelsen.

Måndagen den 19 juni behöver vi hjälp med att flytta bänkar mellan klassrummen – är du en av dem som kan hjälpa till? Ju fler vi är desto snabbare går det.

Väl mött!

/Anna-Karin

Rektorsbrev vecka 21, 2017

Växthuset

Skolgården blir allt mer iordningställd. Igår och idag sätter Linda, Peter och Joel upp grunden och ramen till växthuset. Vilka av er föräldrar vill färdigställa det? Hör av er till Hanna, som är ledamot i styrelsen, eller till mig.

Extra stämma

Kallelse till extra stämma för tillsättande av styrelseordförande samt vice ordförande den 31 maj kl. 18.00.

Nationaldag 6 juni
aknational

Skolan och fritidshemmet är stängda.

Skolavslutning

Välkomna föräldrar, mor- och farföräldrar, andra släktingar och vänner, till skolavslutning onsdagen den 14 juni kl. 16.00 – 18.00.

Lektioner till kl. 11.00. Alla elever serveras lunch kl. 11.00 – 11.30.

Elever som har fritidshem- eller fritidsklubb kan stanna på skolan till kl. 16.00 då skolavslutningen börjar. Övriga elever åker hem efter lunch och återkommer kl. 16.00.

Kl. 16.00 – ca 16.30           Sång och musik

Kl. 16.30 – ca 16.45           Elever och klasslärare träffas i klassrummet. Föräldrar, släktingar och vänner dukar då upp för den picknick som tagits med.

Kl. 16.45 ca – 18.00           Picknick och mingel

Studiedag

Fredagen den 16 juni är skolan och fritidshemmet stängda på grund av studiedag. Vi kommer då att utvärdera läsåret samt lägga ramarna för kommande läsår.

Sommarhälsningar!

/Anna-Karin

Rektorsbrev vecka 20, 2017

Aktivitetskvällen

Under aktivitetskvällen i måndags blev trädgården ansad och krattad, två klassrum och basketkorgarna målade, komposterna fixade, multiplikationstabellen får sina siffror, staket byggs, chillahörnen likaså. Dessutom servades tvättmaskin, torktumlare och vattenlås och extra rengöring av ytor gjorde att skolan både såg renare ut och doftade gott. Tack till er föräldrar – och era barn – som trots en ganska kylig kväll arbetade så idogt.

Om du inte hade möjlighet att vara med i måndags, ytterligare tillfällen kommer för dig att delta.

Nya förskoleklassens elever på besök

Torsdagen den 11 maj fick vi besök av blivande elever till förskoleklassen och de fick träffa sina faddrar i nuvarande förskoleklassen, en upplevelse även för dem som nu fick ta fadderansvar. Så stora de kände sig.

Blivande elever i åk 1 – 5 träffar sina klasslärare i samband med skolstarten i höst den 21 augusti. Mer information kommer i sommarbrevet.

Inspirationsvecka – hälsa

Så har vi haft vår årliga inspirationsvecka om hälsa. Detta år med tema Kropp och Knopp. Hur pulsträning, rörelse, leenden, motivation, koordinationsövningar etc. påverkar vår hjärna. Tänk att vi genom vårt beteende och vår livsstil kan möjliggöra bättre välmående och bättre lärande. Väl värt ett försök. Veckan avslutades med en härlig frukost, i år med mycket grönt och frukt, nyttiga fruktdrycker, bröd och musli. Jag är imponerad över de val av produkter som eleverna hade med sig, ekologiska och näringsriktiga. Fantastiska föräldrar!

Nina på besök

Nina är behörig/legitimerad grundskollärare och ska kommande läsår ansvara för år 4 och 5. Nina kommer också att vara i skolan på måndag för att lära känna vår verksamhet.

Styrelsemöte

På måndag har den nya styrelsen sitt första möte. Dock är Jonas Bång t f ordförande och alla kallas till extra stämma den 31 maj. Se kallelse via ditt barn hem samt via mejl. Jag vill uppmana dig som har ett intresse för att utveckla skolan till än mer än vad den är idag att ta kontakt med mig eller Jonas. Lust och engagemang räcker långt! Då kan du vara rätt person för uppgiften. Vi kommer att ha såväl en vice som en ordinarie ordförande.

Få skoldagar kvar

Vårterminen närmar sig sitt slut. Elever och lärare arbetar intensivt och i positiv anda för att utnyttja även de sista arbetsdagarna för att lära så mycket som möjligt!

Fritids

Kom ihåg att anmäla närvaro eller ej för ditt barn under klämdagar och sommarlov. Då kan vi planera verksamheten bättre.

akblom20

Önskar alla en skön helg!

 

Anna-Karin

Rektorsbrev vecka 19, 2017

Insamlingen till Rädda Barnen

Insamlingen till Rädda Barnen under skolans Vårkonsert resulterade i fantastiska 4 100 kr (fyratusenetthundrakronor). Dessa pengar har nu vidarebefordrats till Rädda Barnen.

Tack alla ni föräldrar, släktingar och vänner som bidrog.

Aktivitetskväll 

Nu har du möjlighet att skapa en fin och aktiv skolmiljö för ditt barn. Aktivitetskvällarna har god uppslutning av er föräldrar och många av er kommer varje gång. Ni gör en fantastiskt fin insats! Nu hoppas vi se även er föräldrar som tidigare inte har haft möjlighet att delta.

När ni kommer till skolan kommer anslag att finnas på förrådsväggen vilka aktiviteter som ska genomföras. Du kommer att få vägledning av den person som ansvarar för respektive arbetsområde.

Vi ska kratta, ansa, måla, sy eller snickra. Ta på oömma kläder!

Ta med sekatör, trädgårdsspade och liten hacka, skruvdragare, hammare, såg, tumstock eller vad du kan tänkas behöva för att utföra aktiviteter av det slag som intresserar dig. Skolan har en del verktyg, men vi behöver flera så att det räcker till alla.

Boka kvällen för aktiv och trivsam samvaro på skolan!

Vi ses måndagen den 15 maj kl. 16.30 – 20.00!

Skolan bjuder på grillad korv, saft och kaffe under kvällen.

Aktivitetshuset är nu namngivet

Alla elever fick under taklagsfesten lämna förslag på namn till aktivitetshuset (det som ska färdigställas under aktivitetskvällen). Skolrådet röstade därefter fram ett av dessa namn. Huset kommer nu att heta ”Söder”.

Gudrun

Gudrun kommer att vikariera i spår 3 några dagar under de kommande veckorna. Hon kommer också att läs- och skrivtesta eleverna i spår 1 så att vi kan följa upp om någon elev behöver extra stöd för att nå målen. Jag vill samtidigt passa på att säga att de LUS-test vi genomför visar goda resultat.

Välkommen åter till oss Gudrun.

Och lagom till aktivitetskvällen kommer sommarvärmen! Trevlig helg! //Anna-Karin


Rektorsbrev vecka 18, 2017

Våren är här och skolgården sjuder av aktivitet och glada barn. Många av gårdens lekredskap kan nu användas fullt ut. Under aktivitetskvällen ska vi färdigställa det vi påbörjat och fräscha upp det befintliga.

Aktivitetskväll 

Nu har du möjlighet att skapa en fin och aktiv skolmiljö för ditt barn. Aktivitetskvällarna har god uppslutning av er föräldrar och många av er kommer varje gång. Ni gör en fantastiskt fin insats! Nu hoppas vi se även er föräldrar som tidigare inte har haft möjlighet att delta.

När ni kommer till skolan kommer anslag att finnas på förrådsväggen vilka aktiviteter som ska genomföras. Du kommer att få vägledning av den person som ansvarar för respektive arbetsområde.

Vi ska kratta, ansa, måla, sy eller snickra. Ta på oömma kläder!

Boka kvällen för aktiv och trivsam samvaro på skolan!

Vi ses måndagen den 15 maj kl. 16.30 – 20.00!

Skolan bjuder på grillad korv, saft och kaffe under kvällen.

Styrelsens årsmöte

Nu har det formerats en ny styrelse. Jonas Bång är tillförordnad ordförande, sekreterare samt kassör sitter kvar även nästa år. Nyvalda ledamöter är Jonas Lind (fastighetsansvarig), Andreas Peleback (fastighetsansarig), Jenny Brantzell (ledamot), Mia Kolari (ledamot), Michael von Knorring (lekmannarevisor) samt en förälder suppleant och två föräldrar i valberedningen. Önskar all nya styrelsemedlemmar välkomna till ett nytt aktivt år!
Rektor ingår i styrelsen. Namn på samtliga ledamöter finns på skolans hemsida.

Styrelsens samt rektors verksamhetsberättelser finns att tillgå på skolan.

Skolavslutning

Onsdagen den 14 juni kl. 16.00 – 18.00 har vi skolavslutning. Sång, musik och picknick. Mer information kommer längre fram i veckobrev samt rektorsbrev.

Sommarstängt

Fritidshemmet stänger veckorna 27 till och med 30.

OBS! en vecka tidigare än föregående år.

Allt gott!

/Anna-Karin
__________________________

Rektorsbrev vecka 17, 2017

Årsmöte måndag 24 april

Välkommen till skolans årsmöte måndagen den 24 april kl. 18:00 – 19.00!

Ny ordförande, vice ordförande, fastighetsansvarig (möjligen blir det två med detta uppdrag) samt ytterligare ledamöter ska väljas. Andra styrelsemedlemmar omval.

Det är viktigt för skolan med såväl engagerade föräldrar som en engagerad styrelse. Därför ser vi fram emot att träffa alla föräldrar under kvällen. Kallelse har antingen gått ut per brev eller via era barn hem. Säkert har ni också uppmärksammat kallelsen på skolans hemsida.

Konsert och vårfest 24 april

Vi inleder veckan med Konsert och Vårfest kl. 17.00 – ca 17.40 sjunger skolans elever om vänskap och gemenskap.

Därefter bjuder skolan på fika och eleverna kommer att samla in pengar till Rädda Barnen. De kommer också att sälja lotter (vinstdragning kl. 18.00).

Rädda Barnen –

Över 30 miljoner barn är på flykt i världen. Rädda Barnen vill att barns rättigheter blir till verklighet, både i Sverige och över hela världen. Dygnet runt. Året om.

Naturskolan Ösmo

Onsdagen den 26 april kommer alla elever, lärare och fritidspedagoger att åka till Naturskolan för att där under ledning lära mer om utepedagogik. Alla elever ska lämna information senast tisdag om de tar bussen från skolan ca kl. 07.45 eller om de möter upp vid pendeltåget i Västerhaninge. Blankett kommer att skickas med hem måndag som lämnas åter till klassläraren på tisdag.

Carolina

Carolina, som går grundlärarutbildningen med inriktning fritidshem, gör på onsdagen sin sista dag på skolan för denna gång. Carolina (Carro) har varit en uppskattad lärarkandidat på skolan. Möjligen kan barnen träffa henne framöver också om vi är i behov av vikarie och tiden passar Carolina.

Lycka till med de fortsatta studierna Carro!

Tf. rektor 26-29 april

Jag kommer att vara ledig senare delen av veckan. Janne är då tf. rektor och nås på skolans telefon 08-500 371 74 eller via mejl info@ekoskolan.se.

akv17

Vårhälsningar

/Anna-Karin

Rektorsbrev vecka 14, 2017

Invigning av ”aktivitetshuset”

Nu har vi haft taklagsfest och invigt ”aktivitetshuset”. Tilja, som är ordförande i skolrådet, klippte det blågula bandet. Alla barn fick därefter, var och en, lämna förslag på namn till huset. Skolrådet kommer sedan att rösta fram ett av förslagen.
taklag

Stort tack till papporna Anders, Jonas och Andreas som bygger huset.

Gården ställdes i ordning, penséer planterades och frön sattes i krukor. Plantorna kommer att planteras ut i pallkragarna längre fram i vår.

Påsklunch
Vår kock Janne bjöd på påskbuffé enligt tradition, måhända med vinklad fredagsversion då det i år bjöds på tacos med rikliga tillbehör. Långbordet var dukat och alla på skolan åt tillsammans. Som traditionen också bjuder höll eleverna tacktal till Janne.

Veckans lunchtallrik kan se ut som den i onsdags då det bjöds på fisk, potatis och sallader.
tallrik

Slöjd för år 6

Eleverna i år 6 kommer under onsdagar från och med vecka 16 att genomföra slöjd i Tungelsta skola kl. 08.10 – 10.20. Under tisdagen kommer eleverna att få mer detaljerad information om resorna dit och åter till skolan.

Scheman samt viss ytterligare information kommer att mejlas till er föräldrar under kommande vecka.

År 3-5 har slöjd på skolan med Janne.

Terrordådet i Stockholms city

Det attentat som genomfördes i Stockholms city kommer att påverka oss alla på ett eller annat sätt.

Om någon av våra elever har berörts på ett sätt som vi på skolan behöver veta om, berätta för fritidspedagogerna kommande vecka eller för klasslärarna vecka 16 om detta så att vi kan bemöta ditt barn på bästa sätt. Vi ska följa upp de frågor som eventuellt ställs av barnen, men också vara en trygg plats att vistas på.

Trots allt…

… önskar jag alla en Glad Påsk!påskkärring

…På onsdag far jag iväg några dagar.

/Anna-Karin
Rektorsbrev vecka 13, 2017

Vi hälsar Carolina välkommen åter på måndag 3 april. Carolina som går grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem, ska vara hos oss under 13 dagar fördelat på fyra veckor. Det är värdefullt och givande för oss på flera sätt att ha Carolina hos oss, dels får vi reflektera över den egna verksamheten med utgångspunkt i de studieuppgifter hon ska genomföra hos oss, och dels får vi arbeta tillsammans med henne igen.

Konsert på skolan

Vill påminna om Västra Ekoskolans skolkonsert måndagen den 24 april kl.17.00 – 17.40. Våra elever samlar in pengar till Rädda Barnen i samband med konserten.

Därefter kaffe med tilltugg samt lotteri med fina priser innan vi samlas för skolans årsmöte kl. 18.00.

Välkomna!

//Anna-Karin

Rektorsbrev vecka 12, 2017

Kompetensutveckling

I måndags fick vi en givande föreläsning av psykolog Jens Driessen med tema stress (såväl positiv som negativ) och hur vi kan uppmärksamma stressbeteenden, samt hur vi själva kan agera för att förebygga negativa stressreaktioner. Kunskaper som också kan appliceras i arbetet med våra elever i skolan.

Skolenkäten

Fredagen den 24 mars var sista dagen för att besvara skolenkäten. Vi saknar dock några enkäter från er föräldrar till elever i åk 2 och 5. Vi har fått dispens till måndag 27 mars för att lämna in de resterande svaren. Tillhör du en av dem som ännu inte lämnat in kan du därför rätta till det. Ditt svar är värdefullt för oss.

Utvecklingssamtalen

Under höstterminen fungerade genomförandet av utvecklingssamtalen mycket bra. Denna vårtermin har samtalen, som planerades till veckorna 10 och 11, dragit ut på tiden och ännu är inte alla genomförda. När du som vårdnadshavare inte kommer till mötet och inte föranmält att du inte kan komma försvinner värdefull arbetstid för lärarna. Hör därför av dig i god tid om tiden för mötet behöver ändras!

Vi erbjuder två tillfällen för samtal, det vill säga att om man inte kan komma/inte kommer vid det första mötestillfället erbjuds elev och vårdnadshavare en ny tid. Uteblir man då skickas omdömet hem till dig som vårdnadshavare.

Jag hoppas att det fungerar bra såväl höst- som vår under kommande läsår.

Om du som vårdnadshavare har goda idéer hur det kan fungera bättre för dig, lämna gärna förslag till klassläraren eller till mig.

Klassfest

Under fredagskvällen har spår 2 klassfest i skolans lokaler. Roligt att ni klassföräldrar arrangerar aktiviteter för barnen.

Titta gärna i ”klassföräldrafacket” för information om aktiviteter där eleverna kan spara ihop till en slant, till exempel försäljning av majblommor eller skräpplockardagar.

Praktikant

Välkommen Othilia som praktikant veckorna 13 och 14!

Othilia har varit elev på skolan och är syster till Agnes och Saga som nu går hos oss. Othilia ska huvudsakligen vara med eleverna i förskoleklassen och handledare är Lisa.

Skolskjuts

Påminner om anmälan för skolskjuts. Se tidigare rektorsbrev.

Påskveckan

Ska ditt barn vara på fritidshemmet under påsklovsveckan? Sista dagen för anmälan var i fredags, men du som inte lämnat besked kan göra det nu på måndag den 27 mars.

Antal barn avgör hur verksamheten ska planeras under veckan och vilka aktiviteter som kan genomföras. Under kommande vecka ska detta bli klart.

Semesterstängda veckor

Har du uppmärksammat att vi har flyttat fram de sommarstängda veckorna i år? Sommaren 2017 stänger vi veckorna 27, 28, 29 och 30.

Söndagen den 26 mars…

… bygger några av våra elevers föräldrar på ”lekstugan/”aktivitetshuset” under ledning av Anders. Det ska bli spännande att se resultatet när allt är klart, det kommer att bli ett unikt bygge!

Vårhälsning

/Anna-Karin

Rektorsbrev vecka 10, 2017

Dags att ansöka om skolskjuts

Haninge kommun: Ansök om skolskjuts inför kommande läsår senast 1 april. Ansökningar som kommer till kommunen efter detta datum kanske inte hinner handläggas innan första skoldagen på det nya läsåret. Under pågående läsår kan ansökningar om skolskjuts göras när som helst. Ansökningar handläggs fortlöpande. Kontakta Haninge kommun tfn. 08-606 70 66 alternativt mejl skolskjuts@haninge.se. Se även ansökningsblanketter på kommunens hemsida.

För att skolskjuts ska kunna beviljas krävs att den kortaste vägen mellan elevens hem och grundplaceringsskola är minst:

  • 2 km för elever i skolår 1
  • 3 km för elever i skolår 2
  • 4 km för elever i skolår 3-6
  • Med kortaste väg menas en väg som eleven själv kan gå och som är lämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Nynäshamns kommun: Ansökningsblanketter finns på Nynäshamns kommuns hemsida.

För att skolskjuts ska kunna beviljas krävs att den kortaste vägen mellan elevens hem och grundplaceringsskola är minst:

  • åk F-3, 3 km skolväg
  • åk 4-6, 4 km skolväg
  • åk 7-9, 5 km skolväg

Hjärt- lungräddning

Under studiedagen i måndags utbildade vi oss bland annat i i hjärt-lungräddning. Känns tryggt att vi alla nu har kunskapen. Vi diskuterade också om vi ska köpa in en hjärtstartare till skolan.

Bild HLR

Studiebesök på Måsöskolan

Helena, Maria, Linus, Bitte och jag var på besök i Måsöskolan när skolpsykolog Tuija Lehtinen handledde lärare, fritidspedagoger och rektor där i Ross Greenes metod Collaborative Problem Solving (CPS).

Den grundläggande filosofin är att barn beter sig bra om de kan. När ett barn inte beter sig på det sätt som den vuxne förväntar sig beror det på att barnet inte utvecklat de kognitiva färdigheter som krävs för att förstå och hantera den utmaning eller de krav som barnet ställs inför. Barnet gör så gott det kan. Den vuxne behöver ha kunskap om vilka tankefärdigheter barnet saknar och med den som grund lära barnet hantera krav och utmaningar i vardagen.

Under ett och ett halvt år har några av oss på skolan också gått denna utbildning i CPS under ledning av Tuija. Kommande läsår vidgar vi utbildningsinsatsen så att alla medarbetare på skolan genomför denna utbildning.

Sommarstängt

Fritidshemmet stänger veckorna 27, 28, 29 och 30 sommaren 2017. OBS! En vecka tidigare än föregående år.

Föräldraföreläsning ”Ditt barns självkänsla”

Torsdagen den 16 mars, S.t Eskils kyrka Handen. Föreläsare Anita Blohm af Ekenstam och Kerstin Svart Eriksson, familjeterapeuter och handledare. Utbildare i Jesper Juuls teorier. Läs mer på Haninge kommuns hemsida.

Semester

Jag har semester 13-17 mars. Janne är tillförordnad rektor under denna vecka. Han nås via skolans telefonnummer.

Allt gott!

/Anna-Karin