Personalen

Personalen på Västra Ekoskolan.

Lågstadiet

Lärare förskoleklass, åk 1 och 2.
Nina Jonsson
Nathalie Nilsson
Förskoleklass och fritidsledare
Lisa (Elisabet) Andersson

Mellanstadiet:

Lärare åk 4, 5 och 6
Monica (Mona) Rud
Brynhild (Hilda) Holmslet

Fritids, samt resurs i klass:

Fritidsansvarig
Carolina Acevedo
Fritidsledare
Kenny Åkerman
Vakans

Övrig personal

Lärare i musik
Kirsten Marcusson Spratt
Lärare i bild
Lycille Stenlund Jusonius
Lärare textilslöjd
Lini Bringsäter (föräldraledig lärare åk 4, 5 och 6)
Specialpedagog
Kristina Holmberg
Kock, husfar, trä- och metallslöjd samt IT-ansvarig
Jan Forsling
Köksassistent samt fritidsledare
Mohammad Essmail

Rektor
Per Junelind