Personalen

Personalen på Västra Ekoskolan.

EMILIA_RUNDBLAD[1]Emilia Rundblad, klasslärare spår 2, år 2 och 3

LISA_ANDERSSON[1]Lisa (Elisabet) Andersson, fritidsledare

Ekholm helenaHelena Ekholm, klasslärare spår 1, F-klass och år 1 samt biträdande rektor 10%

Klasslärare år 6, Maria S

NINA_JONSSON[1]Nina Jonsson Klasslärare spår 3, år 4 och 5

LYCILLE_STENLUND_BILLUNG[1]Lycille Stenlund Billung, fritidsledare.

LINDA_BLOMQVIST[1]Linda Axelsson, fritidsledare

LINI_BRINGSÄTER[1]Lini Bringsäter lärare i idrott och hälsa år 3-6, matematik och no-ämnen åk 4-6.

KENNY_ÅKERMAN[1]Kenny Åkerman, fritidsledare

LINUS_STENQUIST[1]Linus Stenquist, fritidsledare

Kirsten Marcusson Spratt, lärare i musik

Gunilla Sundh, specialpedagog

Gudrun Andersson, speciallärare

JAN_FORSLING[1]Jan Forsling, kock, husfar, IT-ansvarig

ANNA-KARIN_AXELSSON[1]Anna-Karin Axelsson, rektor

Övriga bilder kommer.