Läsårsdata

Läsårsdata 2017/2018

Höstterminen 2017

Måndag                               14 augusti                           Studiedag. Fritidshemmet stängt.

Måndag                               21 augusti                           Terminens första dag

Måndag-fredag                  30 okt- 3 nov                     Höstlov för elever (vecka 44)

Måndag                              4 december                          Studiedag. Fritidshemmet stängt.

Torsdag                               21 december                       Terminens sista dag

 

Vårterminen 2018

Måndag                              8 januari                             Studiedag. Fritidshemmet stängt.

Tisdag                                  9 januari                            Terminens första dag

Måndag-fredag                  26 februari – 2 mars        Sportlov (vecka 9)

Fredag                                 9 mars                                 Studiedag. Fritidshemmet stängt.

Tisdag-fredag                     3 – 6 april                          Påsklov (vecka 14)

Måndag                               30 april                               Lov. Fritidshemmet öppet.

Fredag                                 11 maj                                  Lov. Fritidshemmet öppet.

Onsdag                                13 juni                                 Terminens sista dag.
Avslutning 16.00-18.00

Måndag                              18 juni                                 Studiedag. Fritidshemmet stängt.

Klämdagar och röda dagar

Alla röda dagar är skolan och fritidshemmet stängda.

Klämdagar är fritidshemmet öppet om inte annat anges.

Studiedagar Både fritidshemmet och skolan är stängda.

Måndag 14 augusti

Fredag 4 december

Måndag 8 januari

Fredag 9 mars

Måndag 18 juni

Fritidshemmets ”16-dagar”

Fritidshemmet stänger kl. 16.00 en gång i månaden för gemensam konferens med skolans och fritidshemmets personal. Dessa dagar är:

Måndag         14 augusti

Måndag         25 september

Måndag         23 oktober

Måndag         20 november

Måndag         18 december

 

Måndag         22 januari

Måndag         19 februari

Måndag         26 mars

Måndag         16 april

Måndag         23 april Årsmöte

Måndag         maj

Måndag         18 juni

 

Fritidshemmet under skollov:

Höstlov v. 44, fritidshemmet öppet

24 – 26 december fritidshemmet stängt

27 – 29 december fritidshemmet öppet

2 – 5 januari fritidshemmet öppet

Sportlov v. 9, fritidshemmet öppet

Påsklov v. 14, fritidsöppet 3-6 april, 2018

13 juni skolavslutning kl. 16.00 – 18.00, fritidshemmet öppet

Sommarstängt

Fritidshemmet är stängt veckorna 27, 28, 29 och 30 (2 – 27 juli )

Öppettider

Fritidshemsverksamhetens öppettider är 07.00 – 17.30.