Just nu på fritids

Fritids stänger kl 16.00 en gång i månaden pga arbetsplatsträff

Mellanmål på fritidshemmet: Mellanmål serveras till elever som är inskrivna på skolans fritidshem/fritidsklubb. Mellanmålet serveras klockan 13.45 måndag till torsdag och 14.00 på fredagar.
Eleverna sitter på sin lunchplats och äter sitt mellanmål under de 20 minuter den varar. Därefter startas nya aktiviteter på fritidshemmet upp.

Upphittade och kvarglömda kläder

Ditt ansvar som förälder är att:

  • de tider som anges på fritidsavtalet är korrekta
  • det alltid finns uppdaterade telefonnummer där vi kan nå dig
  • om tid ändras, meddela personalen senast dagen innan ditt barn ska hämtas, ska gå hem själv eller ska hämtas av annan person
  • de yngre barnen, ur säkerhetssynpunkt, alltid hämtas om det är möjligt
  • informera ditt barn om att mobiltelefonen ska lämnas in till läraren på morgonen. Inga mobiler är tillåtna under skol- och fritidstid. Mobilerna låses in och hämtas ut innan hemgång.
    Om du av någon anledning behöver ringa ditt barn, prata alltid med personalen först!
  • se till att ditt barn alltid har kläder efter väder, samt extrakläder.

Upphittade och kvarglömda kläder

Kläder som personal och elever hittar på skolan lägger vi i backen för kvarglömda kläder. Du kan under veckan påminna ditt barn om att leta i backen efter det som saknas.

Backen tömmer vi varje fredag då innehållet hamnar i källaren. När kläderna hamnat i källaren får ni som föräldrar komma till skolan och leta.

I samband med luciafirande och skolavslutning lägger vi fram alla kvarglömda kläder för att barn och föräldrar ska kunna finna det som är borttappat. Därefter samlas resterande kläder ihop och skolan skänker dessa kläder till välgörenhetsorganisationer.