Våra teman

Detta läsår jobbar vi med temat ”Stad & samhälle. Just nu jobbar vi med områden under rubriken boende. Dessa områden är stadsplanering, utanförskap, stadsmiljö och grön stad. Vi kommer senare under läsåret att jobba med trafik och energiförsörjning.

Tema år 17/18 är djur och natur

Tema år 16/17 var kemikalier

Kemikalier i vardagen

  • Vad är kemikalier?
  • Var kan man hitta kemikalier?
  • Är alla kemikalier lika dåliga?
  • Vad stoppar vi i munnen?Kemikalier i samhället
  • Vad händer om kemikalier hamnar på fel platser?
  • Kan kemikalier leda till sjukdomar?Kemikaliers historia
  • Kemikaliesmart
  • Varför använder vi kemikalier?
  • Finns det andra alternativ att ta till istället för kemikalier?
  • Miljömärkning

Hemläxa: Inventera ert städskåp.

Projekt att redovisa för varandra i de olika klasserna:

Fsk + spår 1 – tillverka kemikaliefria leksaker.

3-4 – Vad innehåller olika hygienartiklar och vad kan man använda istället.

5-6 – Kemikalier och havet.

Grönflagg tema år 15/16  var kretslopp och vattenresurser.

Grönflagg temat år 14/15 var Livsstil och Hälsa

Så här ser förra årets  handlingsplan ut: GrFHandlingsplan 17 mar 2015

Mitten på februari utvärdering av vänskapsveckan med Biltvättsmassage med spår 2

och Vänskapshjärtan

Den 21 november. Idag fick barnen pricka in trygga och ev otrygga platser på kartor över skola och skolgård. Dessutom pratade vi om kroppsspråk…

Här kommer några rader om hur våra 6 och 7 åringar arbetar med årets tema:

Utvärdering Grön flagg spår 1.

7/11 & 14/11 Värderingsövningar

Vid det första tillfället satte vi oss i en stor ring på golvet, om man höll med om det påstående jag läste upp så skulle man ställa sig upp om inte så satt man kvar. Jag frågade om det var någon som ville säga något om varför de valde att svara som de gjorde. Många ville säga något dock var det många som sa samma saker, de höll med sin kompis. Vi gjorde 4 hörn övningar vilket var uppskattat av barnen, många var säkra på sina val. Det vi fick ut av detta var att alla barn trivs i skolan och att de tycker att alla är snälla. Det var en trevlig stund och barnen var väldigt positiva.

Vid det andra tillfället satte vi oss också i en ring på golvet, men den här gången skulle barnen blunda och räcka upp handen om de höll med. Det flesta ville återigen berätta om varför de valde som de gjorde (inget krav). Vi avslutade med en lek där vi skulle stå i en ring runt ett barn, barnet i mitten fick säga till när vi i ringen fick gå. Sedan gick vi sakta närmare barnet i mitten, barnet fick säga stopp när det kända att vi var tillräckligt nära. Detta tyckte barnen var roligt, dock tror jag inte att de minns de andra barnens gräns.

28/11 Jämställdhet

Vi började lektionen med att barnen fick säga vad de tycker om att leka och sin favoritfärg. Utan att berätta för barnen så skrev jag upp pojkarnas svar på ena sidan av tavlan och flickornas svar på andra sidan av tavlan. Vi diskuterade sedan på resultatet, fanns det mycket skillnader, finns det flick- färger och pojkfärger? Många av barnen tycker att man får leka med det man tycker är roligt och att det inte finns flicksaker och pojksaker. Vi tittade sedan i en leksakskatalog tillsammans, vi tittade främst på barnen i katalogen och hur de lekte. Vi avslutade med att titta och lyssna på sagan Kenta och barbisarna.

5/12 Vänskap

Vi började med att titta på ett avsnitt från ”Vara vänner”, där Bella ser hur hennes kompis retar en pojke och mår väldigt dåligt av detta. Vi tittade en andra gång på avsnittet men stannade för att diskutera efter vissa sekvenser. Jag ställde frågor om vad barnen tycker om bråk, vad skvaller är, och vad är skillnaden mellan att retas och skoja? Sedan kollade på en sekvens från Bolibompa där en programledare visar hur man kan rita känslor. Barnen fick sedan rita valfri känsla.

Grön Flagg HT 14 med fyror och femmor:

Arbeta med trygghet
  Kroppsspråk

 

Vi arbetade under en fredag med att uppmärksamma sitt eget och andras kroppsspråk. Eleverna fick arbeta med att gestalta olika känslor som vi hade skrivit upp på tavlan. Vissa känslor var väldigt svåra, medan andra var lite lättare att visa med hjälp av endast kroppsspråk.

Vi har också arbetat med olika slags värderingsövningar, för att eleverna ska lära sig att våga ta ställning och stå för det de tycker.

Eleverna har också fått fylla i kartor över trygga/otrygga platser på skolgården.

Jämställdhet

Vi började med att gå igenom och diskutera begreppen jämställdhet och könsroller, som ofta nämns i media och av vuxna.

Vi tittade på de här två bilderna och eleverna fick prata fritt kring vad de tänkte när de såg dessa bredvid varandra. Vi kom in på diskussioner gällande om det finns något som är tjejigt eller killigt etc.

Vi gick vidare med en associationsövning med ett antal bilder på Smartboarden där de fick välja hörn beroende på om de tyckte att saken på bilden är kvinnlig eller manlig. Vi diskuterade under tiden anledningen till att de valde ett visst hörn, och kom fram till att mycket av deras uppfattning har att göra med om de sett föräldrar använda sakerna. Några elever tyckte (som väntat) att det var väldigt svårt att vara så strikt i uppdelningen manligt/kvinnligt och tyckte att sakerna var både och, vilket också skapade intressanta diskussioner.

För av få fatt i vad eleverna uppfattar som tjejigt/killigt så fick de i grupp göra kollage. Vi hade leksakstidningar, veckotidningar och ett papper för vardera tjejigt/killigt. I grupperna pratade de mycket fram och tillbaka eftersom de hade olika uppfattningar om vad som skulle vara på vilket papper.

Vi följde upp arbetet med att eleverna fick presentera hur de tänkt kring sina kollage. Tanken var att eleverna skulle fundera på och kanske ifrågasätta sina egna uppfattningar och att vi på skolan skapar ett jämställt tankesätt där man får leka med vad/vem man vill, vara som man vill etc., oberoende av om man är kille eller tjej.

Höstterminen avslutades med att eleverna skrev ned vad som gör dem glada/ledsna, vad de gör för att göra andra glada samt vad de gör som de tror andra blir ledsna av.

____________________________________________________

Den 10 oktober: I Fredags hade skolan en storsamling. Pedagogerna spelade upp en liten teater som handlade om en situation som kan uppstå i en kösituation. Pjäsen frystes och eleverna fick chansen att komma med lösningsförslag. Efteråt spelade vi upp pjäsen med ett av de valda förslagen. Eleverna gillade att se oss pedagoger i en annan roll. De ropade efter mer teater.
Det var en glad Christine som fick tillbaka sin plats i ledet efter att ha gått ifrån för att lägga tillbaka sina lekspadar…
Efter pjäsen gick klasserna tillbaka till klassrummen och en ”braninstorming” kring vårt Grönflagg tema Livsstil och hälsa. Christine har gjort en sammanställning och nu återstår bara att forma skolans tre arbetsmål, skicka in en handlingsplan till Håll Sverige Rent och Grön Flagg, sen är det bara att tuta och köra…
_______________________________________________

Miljörådet har haft sitt första möte för läsåret. Miljörådet föregicks av att eleverna fick anmäla sitt intresse och berätta varför de ville vara med. Vi tog sen ut representanter efter det. I några klasser var det väldigt många som ville vara med så där fick vi dra lott. Hur som helst så träffades alla miljörepresentanter tillsammans med Elisabeth mitt på dagen i onsdags. De bestämde vilken som skulle vara ordförande och sekreterare. Det blev. Robin, Livia, Hanna, Tuva-Lo, Elina Elisabeth, Svea, Maycol och Amadeuz. Till ordförande valdes Amadeuz, till sekreterare, Tuva-Lo och till vice sekreterare valdes Svea.

Därefter gick de ut och grejade med komposterna och städade lite på skolgården. Eleverna hittade en hel massa leksaker som låg på fel ställe. De pratade om hur det går till att hissa en flagga när vi hissade vår alldeles nya grönflaggflagga. Miljörådet har en dagordning att följa och de jobbar i sann parlamentarisk ordning med en ordförande som leder mötet och handuppräckning. Sekreteraren skriver ett protokoll och det väljs protokolljusterare.

Grönflaggtemat för läsåret är livsstil och hälsa. Vi kommer att välja ut 3 delområden inom det temat och sedan arbeta med det under skolans val under lektionstid och under våra temaveckor i höst.

Den 30/9 -14. Våra lite äldre barn i åk 4 och 5 har varit ute och gjort skolträdgården fin för vintern. De rensade odlingspallkragar, skördade pumpor och örter, gjorde fint utanför växthuset och planterade diverse lökar. Det blir spännande att se vad som kommer upp till våren.

Det är Håll Sverige rent som administrerar Grönflagg och vi på skolan har varit med sedan 2003 och har därför en hel massa diplom och utmärkelser.

Gå gärna in på hsr.s hemsida och titta. här kommer en länk till lite matnyttiga filmer http://www.hsr.se/fakta/vara-filmer.

Miljörådsrepresentanterna ht 2014Utdrag ur mötesprotokoll den 3 sept 2014
Svea och Maycol hissar flaggan. Spår 3 vill ha bänkar på fotbollsplanen. Vi vill måla snickarboden och planteringslådorna, laga växthuset. Spår 2 vill ta bort lekstugan eller få en ny. Vi städade aktivitetskorgarna och kollade komposterna.

Det kom ett brev från Grön flagg:
Grattis Västra Ekoskolan!

Er 10:e Grön Flagg-rapport är godkänd. Grattis till er 10:e godkända rapport och vilken rapport sedan, toppenfin och en riktig trevlig läsning!
Det är inspirerande att läsa er rapport och se hur ni har arbetat med Grön Flagg i er verksamhet! Ni har jättefina bilder som visar er verksamhet på ett utmärkt sätt och ni det verkar som om eleverna upplever sig som delaktiga till 100% i grön Flagg-arbetet.
Ni har då verkligen lyckats fånga deras intresse och nyfikenhet att vilja att delta och utforska.
Bra jobbat, Västra Ekoskolan!

Ett certifikat kommer inom kort att postas till er, och om ni beställde en flagga (eller flera) så kommer vi att skicka det också.

Så här ser vår godkända rapport ut >Gron Flagg – Rapport 19 jun 2014
Grön flagg – Tema konsumtion år -13/14

Tema konsumtion. Vi har arbetat med tre punkter. 1. kläder, 2 köphysteri och 3. mat på hållbar väg. Under höstterminen arbetade vi med ”Mofflorna”. Vi fick ett brev från Mofflorna som gick ut på att de hittat en massa skräp i skogen.
Här är spår 3.s Mofflor.
Grönflagg arbetet  fortskrider med samma tema under vårterminen 2014.

Grön flagg – Tema Närmiljö -12/13
Vi arbetar med 5 olika mål:
1.  Att göra fler aktiviteter för barnen på skolgården genom att påbörja en aktivitetsbana.
Genomförande:
På skolans arbetsdag tillsammans med föräldrar grävdes stubbar ner till en aktivitetsbana, stenar har setts ut till en numrerad, ”inte nudda marken” bana. Rep är inköpt till en linbana. En scen i moduler har tillverkats av föräldrar. Vi har iordningställt en indianby med tre tipos (tält).

2. Sopstationer och komposter
Genomförande:
En fin ”maskskylt” är utskuren i plywood och placerad över skolans lilla sopsorteringsstation. Den målades den 29 maj av elever i miljörådet. Eleverna har haft en städdag där komposten tömdes och gjordes i ordning. Det snyggades också till kring vår stora soptunnestation. Sly klipptes och grus krattade.

3. Skolträdgård
Genomförande:
Vi har haft flera halvdagar då vi gjort fint på skolgården. Vi har spridit kompostjord, hästdynga och kravjord i våra planteringslådor, ogräs har rensats, skräp plockats. Det har gjorts fint på hela skolgården. Eleverna har också gjort en sk. ”ful/snygglista” över skolgården.

4. Djur i vår närmiljö
Genomförande:
Spår 1 har jobbat med fåglar i vår närmiljö. Vi har gjort fågelmat, studerat fåglar och tittat på andra djur som finns i vår närmiljö. I spår 2 har barnen skrivit fakta om olika djur i vår närmiljö och vi har gått i djurens fotspår under en vinterdag. Vi har varit vi Gullringkärret och studerat djur och naturlivet där. Spår 3 har studerat hur Sveriges djur övervintrar.

5. Finare skolgård
Genomförande
Vi började med att barnen inventerade vad som var snyggt respektiver fult på vår skolgård. Det blev en prioriteringslista där vi bl a skulle måla flera saker, ta bor en del fula föremål, bygga en aktivitetsbana, rensa buskar och sly samt att rusta upp lekstugan. Under några arbetsdagar både med och utan föräldrar jobbat har barnen jobbat hårt för att få en finare skolgård. Planteringslådor, båten, basketkorgar, komposter har tvättats och målats med miljövänlig färg. Lekstugan har tvättats och rustats upp med plantering samt trapp. Våra sittmöbler och Oasen har tvättats och oljats med miljövänlig olja. Pergolas har målats och för att få det lummigare har det planterats Humle som ska klättra i den.

Grön flagg – Tema klimat och energi år -11/12
Vi jobbade med 5 olika mål som och blev färdiga under vt2012. Ännu ett certifikat till vår fina samling.

Vårterminen 2011 har vi arbetat med tema Vattenresurser.

Det handlade om Vattnets kretslopp i naturen och i samhället. Vattenanvändning förbrukning och besparing. Vattenrening. Djur och växter i vatten/ekosystemet i vatten och vattnet som föda och dryck.

Vårterminen och höstterminen 2010 arbetade vi med tema Klimat och energi.

Vi har tagit reda på mer om:
1: Vad är energi/klimat
2: Energi förr och nu
3: Global uppvärming
4: Transporter,
5: Energiåtgång för matlagning.

Åtgärder:
1: Är energi bara el? Var kommer elen ifrån? Hur fungerar vindkraftverken?
2: Hur fick man el förr? Vad hade man för saker då som behövde el? Vilket av en bärbar eller stationär dator drar mest el?
3: Varför och hur bler det varmare? Vad händer med isbjörnarna? Påverkas andra djur?
4: Vilka bilar är bra för miljön? Hur fraktas mat? Jämföra leveranser till skolan.
5: Vad ska man välja, en färdiglagad eller hemlagad mat? Ekologisk odlad, närodlad eller importerad.
Redovisning kommer i skoltidningen vid läsårets slut.

Höstterminen 2009 arbetade vi med tema Konsumtion.
Vi har tagit reda på mer om:
1. Vad är konsumtion?
Har du/vi köpt något som vi ångrat eller inte behöver? Vad gör du då? Vad kan man göra? Vad kan man göra med överblivna leksaker och kläder?
2. Konsumerar vi mera idag än för 100 år sedan?
Vad lekte man med på skolgården då? Vad önskade man sig för saker då till jul eller födelsedag?
3. Vad ska man göra med en gammal mobiltelefon?
Vad gör du med en gammal mobiltelefon? Är det ok att byta mobil bara för att det kommer en ny modell, och den gamla fungerar?
4. Varför slänger folk sopor i naturen?
Vad kan man göra med sakerna istället för att slänga dem? Vad förstörs i naturen av sopor? Hur sorteras sopor? Kan man slänga allt i samma soptunna? Vad händer med soporna när de är sorterade? Blir det nya burkar, glas m.m.?
5. Kan man återanvända papper?
Kan du/skolan spara på papper? Kan man göra eget papper? Hur mycket väger julens reklam(papper) 13 nov-13 dec?
Se skoltidningen.

Vårterminen 2009 hade vi 5 nya punkter att arbeta med, egentligen under samma tema men Håll Sverige Rent har döpt om det till ”närmiljö”
1. När bildas knopparna? Skiljer sig trädens knopar? Vad behöver trädet för att knopparna ska slå ut?
Aktiviteter: Följa skolgårdens träd Har vi en hassel vid komposten? Ha ett eget träd att följa i skogen. Göra knopar av toarullar.
2. Blir vår planet större och större när trädens löv faller till marken?
Aktiviteter: Följa lövhögen vit bollplanket. Finns det löv kvar i skogen? Vilka löv finns kvar på marken? Hur ser löven ut efter vintern och varför?
3. Vilka kryp gillar att bo i ett träd eller i en stubbe?
Aktiviteter: Insektsfällor av wellpapp på trädet. titta bakom barken på en låga eller högstubbe. Vad finner vi i en tallstubbe/granstubbe.
4. Vad tillverkar vi av skogen/träden?
Aktiviteter: Bestämma träslag på möbler, dörrar, golv m.m.
5. Lära oss om vad allemansrätten säger att vi får och inte får göra.
Aktiviteter: Lära ut i skogen, berätta på samlingar och leta på internet.

Samt en kvarstående punkt från 2008, att plantera träd på skolården och göra en pilhäck på skolans arbetsdag under vårterminen. Inköp ska tillfrågas styrelsen och tillåtelse fås för planteringen av hyrelsvärden.

Höstterminen 2008 arbetade vi med tema Skogen och tilldelades ännu ett miljöcertifikat i februari 2009 för vårt väl utförda arbete med de punkter vi åtog oss att arbeta med inom temat.

Höstterminen 2007 arbetade vi med tema Kretslopp och fick ett miljöcertifikat för det.