Miljöcertifikat

Ekoskolan som startade sin verksamhet 1993 har alltid på egen hand arbetat för vår miljö. År 2003 tilldelades vi, som första skola i Nynäshamns kommun, miljöcertifieringen Grön Flagg från stiftelsen Håll Sverige Rent. Detta tack vare ett engagerat arbete av elever och personal.

Dagen till ära fick vi besök av Margareta Bergman från Barn och utbildningsförvaltningen och Mats Wejdemark från Naturskolan, som överlämnade flaggan och certifikatet till miljörådet på skolan. Sen har vi kontinuerligt förnyat vårt medlemskap i grön flagg och tilldelads ett antal fina miljöcertifikat