Grön Flagg

Detta läsår jobbar vi med temat ”Stad & samhälle. Just nu jobbar vi med områden under rubriken boende. Dessa områden är stadsplanering, utanförskap, stadsmiljö och grön stad. Vi kommer senare under läsåret att jobba med trafik och energiförsörjning.

Den 10 november 2017 firade vi Grön flagg 20 år med att hissa vår nyköpta flagga. Det blev skönsång med Grönflaggsången, högtidligt värre…
gr fl akgrönflagghissadgrönflagg

Nov /dec-17:
Just nu är det klimat som gäller. F, 1 arbetar med havet. 2, 3 gör ett collage till vårt stundande vernissage och 4, 5, och 6 undersöker klimatpåverkan på olika livsmedel. De har studerat sina egna tallrikar med mat och dessutom gjort en klimatsmart och en ”vanlig” tallrik, bägge enligt tallriksmodellen.

Fyrornas vattenprojekt
Vi har arbetat med vatten i flera olika led. Vi har arbetat med vattenförbrukning och de dilemman som finns därikring. Hur mycket vatten gör vi av med på en dag? Hur ser det ut i resten av världen? Och hur mycket vatten krävs för att framställa och tillverka olika livsmedel, kläder osv. Vi har även pratat om smutsigt vatten, och att stora delar av världens befolkning inte har tillgång till rent vatten. Det gjorde att vi kom in på vattnet i Sverige och vattnets kretslopp. Var får vi vårt vatten ifrån? hur renar vi det? och hur kommer det tillbaka ut i naturen?

vatten1 vatten2
vatten3ligg vatten4ligg
vatten5ligg vatten7
vattenungarolycille

 

 

Här tömmer spår 2 komposterna.
komposttömning1
komposttömning2
kompostiskikt
kompostiskiktnärbild


Batterijakten! Åk 4 är deltar i H
SR.s tävling  ”Batterijakten” den 5-25 mars, därför är vi jättetacksamma för alla små gamla batterier ni kan hitta. Se vidare:
http://www.hsr.se/kalendarium/batterijakten-0

I Batterijakten samlar vi in hushållsbatterier; lösa småbatterier och engångsbatterier men inte uppladdningsbara batterier. Till hushållsbatterier hör batterier märkta med:

  • AA, AAA, AAAA
  • C och D
  • 9V och 4,5 V
  • knappcellsbatterier

Sveriges största miljönätverk
Med 2000 anslutna skolor och förskolor är Grön Flagg idag Sveriges största miljönätverk för pedagogiska verksamheter! Grön Flagg är den svenska grenen av internationella Eco Schools som finns i fler än 40 länder världen över.

Arbetssättet i Grön Flagg bygger på att alla, både personal och barn/ungdomar, bidrar till arbetet för hållbar utveckling. Det man lär sig omsätts i praktik i själva verksamheten. Med mål och aktiviteter som skolan/förskolan själv bestämmer blir det lätt att lyckas och utvecklas.

Hämtat från: http://www.hsr.se/gronflagg

Vad sägs om det här då…

Grattis Västra Ekoskolan!

Er 10:e Grön Flagg-rapport är godkänd. Grattis till er 10:e godkända rapport och vilken rapport sedan, toppenfin och en riktig trevlig läsning!
Det är inspirerande att läsa er rapport och se hur ni har arbetat med Grön Flagg i er verksamhet! Ni har jättefina bilder som visar er verksamhet på ett utmärkt sätt och ni det verkar som om eleverna upplever sig som delaktiga till 100% i grön Flagg-arbetet.
Ni har då verkligen lyckats fånga deras intresse och nyfikenhet att vilja att delta och utforska.
Bra jobbat, Västra Ekoskolan!

Ett certifikat kommer inom kort att postas till er, och om ni beställde en flagga (eller flera) så kommer vi att skicka det också.

Ekobladet 2014 klicka här

Länk till en inspirationsfilm om Grön flagg:
http://www.hsr.se/sites/default/files/gallery/gf-inspiration.jpg

Skolans miljöråd träffas varje onsdag. Var tredje onsdag träffas bara personalrepresentanterna. Miljörådet består av två representanter från varje årskurs samt Annika A, Lena och Janne. Vi når ut i klassrummen genom att klassrepresentanterna går direkt in i klasserna efter mötet och berättar vad vi pratat om. Vi i personalen informerar på personalkonferenserna och den övriga personalen berättar samtidigt vad de för tillfället arbetar med i vårt aktuella tema. För övrigt är arbetar vi med vårt ”grönflaggtema” på våra utedagar en gång i veckan.