Fritidsavgiften

Fritidsavgiften!

Liten bruksanvisning för hur avgiften till ”fritids” räknas ut.

Faktura kommer med epost förutsatt att du lämnat din epostadress till skolan.

Saknas epost skickas fakturan med ”vanlig” post.

Avgiften betalas i slutet av varje månad till bankgiro 5912-5138.

OBS! Märk inbetalningen med fakturanumret. OBS!

Vid ev. betalning utöver den som är fakturerad märk inbetalningen med barnets hela namn och den tid den gäller.
Maxtaxa tillämpas enligt följande regler:

Barn Andel av månadsinkomst Maxavgift

1 2% 875:-

2 1% 438:-

3 1% 438:-

4 ingen avgift

Alla barn som har omsorg räknas. Barn 1 är det yngsta barnet, barn 2 det näst yngst

ta osv.

Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomst

För att betala lägre avgift än maxavgift krävs att inkomstuppgift lämnas
till styrelsen för Västra Ekoskolan.
Blankett för ifyllnad finns på skolans hemsida – ekoskolan.se / blanketter

Fyll i blanketten som heter inkomstuppgift formulär och skicka så kommer den till skolan.

Ändras inkomsten skall nya uppgifter insändas till skolan snarast.

Avgiften beräknas efter lämnade uppgifter.

För barn från och med år 4 finns sk ”fritidsklubb”, kostnad 525:- / mån