Vision

Fritidshemmet Västra Ekoskolan

På Västra Ekoskolans fritidshem arbetar vi utifrån följande dokument:

 • Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11)
 • Fritidshemmet – en samtalsguide om uppdrag, kvalitet och utveckling (Skolverket 2011) samt
 • Västra Ekoskolans fritidshems lokala mål.

Vår vision är att på fritidshemmet

 • komplettera skolan och förskoleklassen med en meningsfull fritid där kunskap, fysisk aktivitet, trygghet och social kompetens utvecklas hela tiden.
 • främja barnens utveckling och lärande med en rolig, lärande och stimulerande verksamhet.
 • utveckla kamratskap, vänskap och sociala kontakter oavsett kön, ålder, etnicitet och religion. Alla kan leka med alla på skolan.
 • få alla barn att känna trygghet och trivas på fritidshemmet, känna tillit till all personal och alla kamrater. Det ska gå att prata om allt. Vi ska uppskatta det positiva och förbättra det som behöver bli bättre.
 • erbjuda dagliga fysiska aktiviteter, såväl inomhus som utomhus. Efter en dag full med lek och skoj blir nattsömnen god.
 • utveckla språk och kommunikation
 • ge barnen möjlighet att lära känna, utforska och hantera det samhälle de lever i
 • stimulera barnets nyfikenhet och kreativitet
 • genomsyras verksamheten med skolans profil, miljö och hälsa.

Våra mål är att ditt barn ska

 • känna sig trygg i gruppen
 • erbjudas stöd i sin utveckling
 • uppleva en meningsfull fritid
 • kunna ta ansvar för sina handlingar
 • kunna samarbeta

Våra metoder

 • skapar tydliga regler och normer. Vi har gruppstärkande lekar och samarbetsövningar som genomförs med lek och glädje.
 • uppmuntrar barnet att prova på olika aktiviteter för att utveckla färdigheter
 • är lyhörda för barnets behov i olika situationer
 • utgår från barnets mognad. Vi för en dialog om kamratskap och konsekvenser av olika handlingar, vilket även bidrar till ansvarstagande
 • visar barnet respekt genom att lyssna och samtala
 • består av studiebesök och utflykter, vilket möjliggörs genom ett nära samarbete med skolan, det skapar en helhetssyn över dagen
 • är skapande i olika material och metoder
 • skapar en miljö där elever känner tilltro till sin egen förmåga
 • skapar en helhet av skola och fritidshem.

Skolans trivselregler gäller även på fritids.