Viktiga punkter

 • Aktuella tider för hemgång, telefonnummer, allergier, vem som får och ska hämta
 • Öppettiderna följer Haninge kommuns riktlinjer vid behov.
 • Alltid lämna ditt barn till personal som öppnar så att vi vet att de är här!
 • Alltid säga ”Hej då” när man går hem
 • Ska man följa med en kompis hem, ska detta planeras dagen innan
 • Kläder för att kunna vara ute alla årstider och i alla väder
 • Ombyte av under/ytterkläder i rätt storlek
 • Fri hemgång meddelas via kontrakt som finns på skolan och då tar eleven själv ansvaret
 • Läsårsdata på vår hemsida, www.ekoskolan.se
 • Stängt fyra veckor i juli, samt vissa dagar i jul. Vid behov erbjuder skolan fritidsverksamhet när enheten är stängd, enligt Haninge kommuns riktlinjer vid exempelvis semester, planering eller konferens.
 • Fritidsavgiften sätts in på postgirokonto, meddela inkomstuppgift till rektor.
 • Uppsägning en månad. Blankett som finns på skolan.
 • Mellanmål serveras måndag t o m. torsdag 13.45, och fredag 14.00.
 • Fritidshemmet är till för elever i Nynäshamns kommun från förskoleklass till år 5. I Haninge kommun från förskoleklass till år 3.
 • Är du född efter den 1:a september får du gå på fritids höstterminen i 4:an. För er andra finns fritidsklubben.
 • Föräldraledighet i Haningekommun ger dig rätt att ha eleven på fritids från 8.00-16.00, och vid lov 9.00-14.00.
 • Föräldraledighet i Nynäshamns kommun ger dig rätt till 60 kalenderdagar på fritids från syskons födelse och därefter tio timmar i veckan.