Viktiga punkter

KOM IHÅG!

VIKTIGA punkter:

 • Uppdatera till skolan alla tider för hemgång, telefonnummer och vem som får och ska hämta etc.
 • Informera alltid personal om eventuella allergier och mediciner.
 • Lämna ditt barn till personal så att vi vet att ditt barn kommit till skolan/fritids.
 • Om ditt barn ska följa med en kompis hem, ska detta planeras dagen innan och meddelas skolan i god tid så att vi vet vem som hämtar.
 • Kläder – och ombyten av kläder – ska finnas så ditt barn kan vara ute alla årstider och i alla väder.
 • Fri hemgång meddelas skriftligen till skolans fritidshemspersonal, då har du som vårdnadshavare och barnet själv ansvar när det lämnar fritidshemmet (även om annan tid avtalats tidigare).
 • Barnet ska alltid säga “Hej då” när det går hem.
 • Observera läsårsdata på vår hemsida, www.ekoskolan.se
 • Fritidshemmet stänger fyra veckor i juli. Vid behov erbjuds fritidsverksamhet när enheten är stängd, enligt Haninge kommuns riktlinjer vid exempelvis semester, planering eller konferens plats på annan enhet. Meddela skolan senast en månad i förväg.
 • Fritidsavgiften sätts in på postgirokonto, meddela inkomstuppgift till rektor.
 • Uppsägningstiden av fritidshems- och fritidsklubbsavgift är en månad. Blankett finns på skolans hemsida.
 • Mellanmål serveras måndag t o m torsdag kl. 13.45 samt fredag kl. 14.00.
 • Fritidshemmet erbjuds barn i Nynäshamns kommun från förskoleklass till år 6. I Haninge kommun från förskoleklass till och med år 3.
 • Västra Ekoskolan erbjuder fritidsklubb för skolans elever som bor i Haninge kommun och därmed inte har rätt till fritidshem efter år 3.
 • Föräldraledighet i Haninge kommun ger dig rätt att ha eleven på fritidshem från kl. 08.00-16.00, och vid lov kl. 09.00-14.00.
 • Föräldraledighet i Nynäshamns kommun ger dig rätt till 60 kalenderdagar på fritids från syskons födelse och därefter tio timmar i veckan.
 • Upphittade och kvarglömda kläder finns kvar på skolan fram till lucia på hösten och skolavslutning på våren, sedan går de till hjälporginsationer.
 • ”Namna” kläder. Det gör det lättare för oss att hjälpa barnen hitta sina kläder.
 • Sjukanmälan görs före kl. 08.00 till skolans telefonsvarare (08-500 371 74).
 • Friskanmälan görs före kl. 08.00 på samma telefonnummer.
 • Alla ändringar av barnets tider vid hämtning och lämning sker skriftligen till personalen på fritidshemmet/fritidsklubben, för barnets trygghet och säkerhet.