Viktiga punkter

VIKTIGT.

  • Uppdatera vid ändring, t ex, fri hemgång, telefonnummer, eposadress, vem som hämtar mm.
  • Allergier: Informera alltid.
  • Säg alltid till personal när du lämnar eller hämtar ditt barn.
  • Tänk på klädombyte. (kläder efter väder).
  • Sjukanmäla/friskanmälan görs före kl. 07.45 till skolans telefon (08-500 371 74).

Övrigt

Följa med kompis hem:
Planera dagen innan om ditt barn ska följa med en kompis hem.

Fri hemgång
Fri hemgång meddelas skriftligen till skolans fritidshemspersonal, då har du som vårdnadshavare och barnet själv ansvar när det lämnar

Läsårsdata
Se www.ekoskolan.seFritidsavgiften
sätt in på postgirokonto, meddela inkomstuppgift till rektor.

Uppsägningstid
En månad. Blankett finns på skolans hemsida.

Mellanmål
Serveras måndag t o m torsdag kl. 13.45 samt fredag kl. 14.00.

Vilka åldrar gäller för fritids?
I Nynäshamns kommun från förskoleklass till år 6. I Haninge kommun från förskoleklass till och med år 3.

Fritidsklubb
Vi
erbjuder fritidsklubb till de barn som inte har rätt till fritidshem längre.

Föräldraledighet i Haninge kommun ger dig rätt att ha eleven på fritidshem från kl. 08.00-16.00, och vid lov kl. 09.00-14.00.
I Nynäshamns kommun ger dig rätt till 60 kalenderdagar på fritids från syskons födelse och därefter tio timmar i veckan.

Upphittade och kvarglömda kläder
Finns kvar på skolan fram till lucia på hösten och skolavslutning på våren, sedan går de till hjälporginsationer.

Märk kläder
”Namna” kläder. Det gör det lättare för oss att hjälpa barnen hitta sina kläder.

Tidsändringar
Alla ändringar av barnets tider vid hämtning och lämning sker helst skriftligen till skolan..