Så arbetar vi

Vi har under fritidstiden läroplanens mål som grund för vår fritidsverksamhet.

Skolans ekologiska profil genomsyrar även fritidshemmet.

Vi ser det som viktigt att skapa en förståelse hos barn för att vi är olika och har olika behov för att må bra och ha en stimulerande eftermiddag.

Vi vill uppmuntra barnen att de får och att de kan, och att de ska prova på olika sätt för att nå målet, oavsett vad det handlar om. Att använda ett vårdat språk och vara en god kamrat dvs. visa hänsyn och respekt mot alla som är på skolan och fritids. Det är alltid den enskilda individen som avgör om något är negativt. Vi vill få dem känslomässigt engagerade i det som har hänt eller kunde hända, skapa empati. Varje dag har vi en mindre samling om saker som varit bra eller kanske dåligt, samt ge eleverna tid till att diskutera saker.

Vi skapar tillfällen där samtal ges med barn enskilda eller i grupp.

Vi lyfter fram det egna initiativet och engagemanget genom att barnen kommer med önskemål och förslag till aktiviteter, som sen ligger till grund för planering av gemensamma aktiviteter. Vi lägger också stor vikt vid att fånga barnens nyfikenhet för ett visst projekt eller sysselsättning både inomhus och utomhus.

Verksamheten på Västra ekoskolan fritidshem består till största delen av uteliv och utelek. Vi tar tillvara och stimulerar barnens lust att leka och lära. Leken har stor betydelse för barnens utveckling. Vi vill öka barnens fysiska och motoriska förmåga samt skapa ett ökat intresse för utomhusaktiviteter