Fritids

1 barn kring komposten pixlad
När man slutat sin skoldag och kommer till fritids, ska man kunna känna att den styrda skoldagen är slut och den mer fria leken och fria aktiviteterna börjar. Skolans regler gäller hela dagen, även på fritids.

Alla måste ha bra kläder som passar för lek i alla väder. Skolans ekologiska profil genomsyrar även fritids.

Lekens betydelse

– Lekar skapar bra relationer, samarbete och socialt samspel och en bra motorik.

– Lek ger upplevelser av gemenskap.

– Alla deltar i leken utifrån sin egen förmåga.

– Lek är ett samarbete två och två eller i mindre och större grupper.

– Lek ger gemenskap att leka både i skolan och på fritiden.

– Lek gör det lättare att umgås med varandra.

– Lek utomhus ökar barns grovmotoriska rörelser, en bättre hälsa och skapar bättre kondition.

– I leken spelar ålder eller kön ingen roll.
smothie
Det händer att fritids bjuder på Smothies till mellanmål
smothielindasmothielycille