Elevhälsa

Elevhälsan Västra Ekoskolan
Vi har ny elevhälsa fr o m Aug 2018
Vi välkomnar Sollentuna-hälsan som tar över efter H3
Jenny  & Jan Holmgren

Kontaktuppgifter:
Sofie Landgren
Tingsvägen 19
191 61 Sollentuna
08-92 85 84
www.skolhalsan.se

Hälsobesök
I Förskoleklass kontrolleras tillväxt, rygg samt genomförs en syn och hörselscreening. Hälsosamtal med eleven och föräldrar om hälsofaktorer som motion, kost, sömn, vänner, trivsel och tillit i skolan och hemma.
I åk 2 och 4 (samt 7-8) hälsobesök med kontroll av tillväxt och trivsel samt hur skolarbete och socialt samspel fungerar.
Vaccination ges enligt svenska vaccinationsprogrammet i åk 2, 5 samt uppföljning av barns vaccinationer (catch-up).
Skolhälsovården samverkar regelbundet med elevhälsoteamet som oftast består av kurator, skolpsykolog och eller specialpedagog samt rektor, för att främja att alla elever når målen.
Skolläkarbedömningar samt remissförfarande när skolan, skolhälsovård, vårdnadshavare och elev tycker det behövs.
Samverkan med andra vård och samhällsinstanser genomförs vid behov.

Info om hårlöss