Elevhälsa

Elevhälsan Västra Ekoskolan
Jenny skolsköterskaHej elever och föräldrar!

Jag heter Jenny Holmgren och är Västra Ekoskolans skolsköterska. Jag är legitimerad sjuksköterska, specialistutbildning som distriktssjuksköterska på Karolinska institutet samt utbildats i screeningaudiometrisk hörselkontroll av skolbarn, hörselhabilitering av barn- och ungdom. Därutöver har jag utbildning i hjärtsjukvård, HIV och missbruk samt ett flertal utbildningar inom diabetesvård.
Jag har företaget H3 konsult AB tillsammans med min man Jan Holmgren som också är skolläkare.
Företaget bedriver bland annat skolhälsovård, sedan några år tillbaka i flera olika skolor, för elever i åldrarna 6 till 18 år.
Livsstil, som kost och motion, är viktiga parametrar för vår hälsa vare sig vi arbetar inom vården, på skolan eller med oss själva.
Vi ser fram emot att tillsammans med skolans personal arbeta med och för en god elevhälsa med målet att varje elev når målen i skolan efter sin förmåga.

Väl mött!
Med vänlig hälsning
Jenny Holmgren & Jan Holmgren

Skolsköterska Jenny kommer att vara på Västra Ekoskolan på fredagar enligt schema.

Kontakt med skolläkare sker i samråd mellan skolsköterska och rektor.

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR PÅ SKOLAN OCH TILL ER SKOLHÄLSOVÅRD
Skolhälsovård H3 konsult AB riktar sig till fristående skolor. Tillsammans är vi starka och kan skapa ett bra koncept för skolhälsovården och en bättre elevhälsa.
Bakgrund
Jag (skolsköterska Jenny) är utbildad sjuksköterska sedan 1996, och har sedan dess arbetat med cancer och hjärthabilitering med fokus på teamarbete. Vidareutbildade mig 2001 till distriktssköterska och har arbetat med både barn och gamla i primärvården. Där fångade diabetes mitt intresse och jag startade upp mottagning för diabetes och vidareutbildade mig även till diabetessköterska. Arbetat sedan 2011 med flera fristående grund- och gymnasieskolor i Haninge kommun.
Tillvägagångssätt
Skolhälsovården beaktar elevernas hälsa för att nå målen på skolan. Detta gör vi på olika sätt utifrån den enskilda elevens behov.
Hälsobesök
I Förskoleklass kontrolleras tillväxt, rygg samt genomförs en syn och hörselscreening. Hälsosamtal med eleven och föräldrar om hälsofaktorer som motion, kost, sömn, vänner, trivsel och tillit i skolan och hemma.
I åk 2 och 4 (samt 7-8) hälsobesök med kontroll av tillväxt och trivsel samt hur skolarbete och socialt samspel fungerar.
Vaccination ges enligt svenska vaccinationsprogrammet i åk 2, 5 samt uppföljning av barns vaccinationer (catch-up).
Skolhälsovården samverkar regelbundet med elevhälsoteamet som oftast består av kurator, skolpsykolog och eller specialpedagog samt rektor, för att främja att alla elever når målen.
Skolläkarbedömningar samt remissförfarande när skolan, skolhälsovård, vårdnadshavare och elev tycker det behövs.
Samverkan med andra vård och samhällsinstanser genomförs vid behov.
Mottagning för skolhälsovård
Skolsköterskan kommer att kalla er föräldrar tillsammans med ditt barn för hälsobesök samt vaccinering till vår mottagning som är centralt belägen i Handen. I vissa fall sker besök/vaccinering i skolan och då informeras ni i förväg om detta.
Information kommer att finnas på skolans hemsida. Vi kallar till hälsobesök via skolans epost eller per brev och även sms.
Inför vårt fortsatta samarbete får ni några blanketter att fylla i:

Blankett 1: Medgivande om rekvisition (gäller nya elever).
För att få ta del av tidigare barnavårdsjournaler och/eller tidigare skolhälsovårdsjournaler ber vi om ert medgivande. Det för att kunna följa upp utvecklingen hos elever och se till att vaccinationer är tagna enligt det svenska vaccinationsprogrammet.

Blankett 2: Hälsouppgifter (gäller nya elever samt åk f-klass, åk 2 samt åk 4.
Inför nytt läsår är det för skolan viktigt att vi får vetskap om sjukdomar, symtom, allergier och funktionsnedsättningar som kan påverka elevernas hälsa och lärande.

Journalkopia 3: Bifoga journalkopior som styrker/utvecklar sjukdomen, symtomet, allergin eller funktionsnedsättningen. Till exempel logoped, neuropsykiatri, syn- eller hörselnedsättningar.

H3 KONSULT AB SKOLHÄLSOVÅRD
PARKVÄGEN 1, SV
136 40 HANINGE
TELEFON 070-712 78 17, LÄMNA MEDDELANDE ELLER SMS SÅ KONTAKTAR JAG ER.
E-POST JENNY@H3KAB.SE
PRAKTISK INFORMATION
Port-telefon finns utanför port för ingång. En trappa ned, ”H3 konsult AB” står det på dörren. Hiss finns. Informationstavla finns nedanför huset vid ingång till området.
Parkering finns gratis 3 tim. vid centrum 50 meter från mottagningen alternativt finns p-platser för besökande på parkeringsdäck bredvid mottagningen.

Info om hårlöss