Styrelsen

Västra Ekoskolans styrelse per den 29 april 2019

Info: Vår skola är en föräldrastyrd skola vilket innebär att vi som styrelse är huvudman för skolan. Vi har det yttersta ansvaret för skolans verksamhet med undantag för det pedagogiska arbetet. Vi är tacksamma för det förtroende föräldrarna har gett oss och känner stort ansvar inför uppgiften att förvalta det.
I samarbete med Per Junelind som är skolans rektor och chef samt lärare och personal ser vi till att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och med god kvalité.

Vårt mål är att skapa en trivsam skolmiljö för våra barn och en god arbetsmiljö för vår personal som är vår viktigaste resurs. Därför måste vi se till att vårt samarbete genomsyras av tydlighet, delaktighet, arbetsglädje och högt i tak.

Att ha sina barn i vår föräldrastyrda skola är förknippat med en del förpliktelser och engagemang från föräldrarnas sida. Eftersom styrelsearbetet sker på ideell basis, är samarbetet med föräldrarna en förutsättning för att vi ska lyckas i vårt arbete. Det kan handla om att vi en dag per termin träffas för att hjälpa till med praktiska göromål eller använda varandras kompetenser på andra områden.

Som styrelseledamot har man möjlighet att arbeta med frågor som rör allt runt omkring; marknadsföring, juridik, ekonomi, IT-frågor, byggnation, personalfrågor, miljöfrågor mm. Att arbeta i styrelsen är ett sätt att bidra till skolans verksamhet.

Är du intresserad av att arbeta i styrelsen?
Har du frågor angående styrelsearbetet eller vill du ställa dina kunskaper till förfogande genom att bli konsulterad inom ditt erfarenhetsområde om det skulle vara aktuellt?

Hör av dig till oss per mejl: ordforande@ekoskolan.se

Det är värdefullt för styrelsen att veta vilka krafter det finns som kan tänka sig att göra en insats.

En sådan anmälan är inte bindande på något sätt. Så, tveka inte att höra av dig!

Med vänliga hälsningar
Annlouise Hörberg
Styrelseordförande

Styrelsen har möte 1 gång per månad. Om ni har något som ni vill att styrelsen ska ta upp, tveka inte att ringa eller maila någon av oss

Stående agenda:

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av dagordning

3. Val av justeringsman

4. Genomgång av föregående protokoll

5. Ekonomi

5.1 Elevantal

5.2 Inköp

6. Verksamhet

7. Marknadsföring

8. Pågående arbeten

9. Övriga frågor

10. Fastställande av datum för nästa möte

11. Avslutning

Stadgar 2014-04-19
Systematiskt kvalitetsarbete

 

Protokoll finns att läsa på skolan.