Historik

Historik…

Västerby ekoskola lämnade in sin ansökan att få starta friskola med ekologisk
inriktning för elever år1 till 6, 1993.
Skolan som då låg då i Västerby bygdegård i norra Sorunda startade år 1994.
 

Det var 3 damer bland pionjärerna: Eha Kern, Monica Elgholm och
Ingegärd Larsson. Med på bilden även Elisabeth Söderström som var den förste anställde på skolan.  Invigningen 1994 firades med blåbärstårta.

Skolan firar än idag skolstarten varje läsår med tårtkalas.
1995 började Irene Ströman på skolan och avancerade så småningom till rektor. Hon fick vara med om att skolan gick från ett personalkooperativ till föräldraförening. Skolan har sedan dess drivits i formen av en idéel föräldraförening. Irene blev sjuk 1999 och sedan dess har ett flertal rektorer stått vid rodret.

Sedan flytten år 2004 till nya lokaler i det gamla skolhuset
”Västra skolan” i Tungelsta heter skolan Västra Ekoskolan.
Per Junelind är rektor för skolan och AnnLouise Hörberg är ordförande i föräldraföreningen Västra Ekoskolan.
Adressen är fortfarande Sorundavägen men nu på nr 2, åtta km ifrån Västerby bygdegård.
Här i det underbara gamla huset med anor från 1844 trivs våra barn nu i åldrarna från och med förskoleklass t o m åk 6.


Lite kuriosa om friskolor i Sorunda

Redan år 1832 försökte dåvarande klockaren J E WESHELL i inlaga till sockenstämman att öppna ”frischola” för församlingens barn
.

Några rader om hans målsättning

”Tre eller fyra på hwarandra följande dagar i hwarje wecka ämnar jag emottaga de barn som skola lära känna bokstäfwerna, stafwa och inanläsa, hwarwid de föräldrar förbjudas att lära sina barn någon bokstaf, som sielfwa icke kunna deras ljud…”

 Han fortsätter:

I sammanhang härmed får jag erinra om det sårande missljud som jag från min hitkomst till församlingen wid hwarje gudstjenst får höra vid psalmens afsjungande i kyrkan…”

Källor: Västerby byalag, Västerby bygdegårdsförening samt boken ”Sorunda – en socken för sig” av Alf Nordström.