Om oss

Västra Ekoskolan är en friskola som omges av skog och den vackra naturen och det är 5 minuters bilfärd från Tungelsta. Västra Ekoskolan drivs av en föräldraförening och här finns förskoleklass, årskurserna 1-6,  samt fritidsverksamhet. Skolan är avgiftsfri och finansieras av den skolpeng som varje barn i vårt land tilldelas.
Verksamheten präglas utifrån ett ekologiskt hälsotänkande och undervisningen bedrivs både ute och inne. Naturligtvis använder vi miljöriktiga produkter och ekologiska råvaror.
Vill Ditt barn gå sina första skolår i en skola som erbjuder en ekoprofil, miljö och hälsa i en trygg lärmiljö med god arbetsro?
Vill du veta mer? Ring eller mejla oss. Välkommen att höra av dig!

info@ekoskolan.se, Tel 08 50037174

Collaborative Proactive Solution (CPS)

För att skapa en trygg miljö på skolan arbetar vi med en metod och ett förhållningssätt som kallas Collaborative Proactive Solution (CPS).

Den grundläggande filosofin är att barn beter sig bra om de kan.

När ett barn inte beter sig på det sätt som den vuxne förväntar sig beror det på att barnet inte utvecklat de kognitiva färdigheter som krävs för att förstå och hantera den utmaning eller de krav som barnet ställs inför.

Barnet gör så gott det kan.

Den vuxne behöver därför ha kunskap om vilka tankefärdigheter barnet saknar och med den som grund lära barnet hantera krav och utmaningar i vardagen.

Med CPS får alla medarbetare på skolan ett gemensamt professionellt förhållningssätt, en samsyn och ett ”samagerande” i förhållningssätt, bemötande och vid lösningar på problem.

Skolans uppgift är att utveckla eleverna kognitivt, och även stödja den sociala utvecklingen. Vi ska därför skapa en miljö där eleverna upplever trygghet, den positiva självbilden stärks och den empatiska förmågan utvecklas.

Se även: www.livesinthebalance.org

Bok: Att växa tillsammans – du och ditt barn genom livet.

Läs mer

Aktuellt

VET DU VAD DITT BARN GÖR PÅ NÄTET?

Måndagen den 23 april kl. 17.00 – 17.50 (innan årsmötet)

Anders Ahlqvist, före detta polis som arbetat som IT-brottsspecialist vid NOA (polisens nationella operativa avdelning), berättar om vad barn och unga kan möta på nätet och hur vi vuxna kan hjälpa våra barn och ungdomar att undvika nättrakasserier, grooming och spridning av känslig information.

Vi bjuder på kaffe/te och frukt

Det finns också utrymme för att ställa frågor.

Välkomna!
//Ni har fått hem en talong att fylla i om ni kommer eller inte. Tacksam om den kommer åter med vändande post.

Västra Ekoskolans vårdnadshavare kallas till styrelsens årsmöte

Måndag 23 april 2018
Kl. 18.00 – 19.00
Plats: Västra Ekoskolan

Nu hittar du veckobrev från fritids under rubrik Fritids / Fritids just nu.

Du kommer väl ihåg att läsa veckobrev och rektorsbrev!

Trivselregler på
Västra Ekoskolan
2017-2018
Jag värnar om:
mig själv
andra
djuren
naturen
och skolan
skolan regnbåge
Vid regnbågens slut hittar du en gryta full med guld

För att skapa en trygg miljö på skolan arbetar vi med en metod och ett förhållningssätt som kallas Collaborative Proactive Solution (CPS).

soputststubbe
soputstmktsopgeting
IMG_7279 sopporalbrbrod
Titta vad vi har gjort:
diplom

 

IMG_6908

 

20130819-083823.jpg

 

 

 

Tätare bussförbindelser

Tätare bussförbindelser mellan Västerhaninge och skolan eftersträvas. Skolans styrelse arbetar för att bland annat få en bussförbindelse till klockan åtta på morgonen, ”åttabuss”.  Skriv gärna du också och propagera för tätare bussförbindelser. Många brev = fler bussar.

Läs mer

Blanketter

För utskrift:
Ansökan till skolan
Ansökan om fritidsplats
Anmälan om frånvaro
Uppsägning av fritidsplats
Fritidstider

Via datorn:
Ansökan till skolan

Med Pdf-filerna kan du kan välja att fylla i blanketten direkt på skärmen och sedan skriva ut den. Du behöver Adobe Reader för att kunna öppna filerna.

Försäkringar:
Haninge – olycksfallsförsäkring 
För barn i Nynäshamns kommun

Läs mer