Om oss

Västra Ekoskolan är en friskola som omges av skog och den vackra naturen och det är 5 minuters bilfärd från Tungelsta. Västra Ekoskolan drivs av en föräldraförening och här finns förskoleklass, årskurserna 1-6,  samt fritidsverksamhet. Skolan är avgiftsfri och finansieras av den skolpeng som varje barn i vårt land tilldelas.
Verksamheten präglas utifrån ett ekologiskt hälsotänkande och undervisningen bedrivs både ute och inne. Naturligtvis använder vi miljöriktiga produkter och ekologiska råvaror.
Vill Ditt barn gå sina första skolår i en skola som erbjuder en ekoprofil, miljö och hälsa i en trygg lärmiljö med god arbetsro?
Vill du veta mer? Ring eller mejla oss. Välkommen att höra av dig!

God miljö för utveckling och lärande

Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

Varje skolas utveckling

Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl hemmen som med det omgivande samhället.

Vision

På Västra Ekoskolan ska eleven känna sig respekterad och betydelsefull. Eleverna ska utvecklas till ansvarskännande individer med självkännedom och självtillit för att kunna verka i ett demokratiskt samhälle.
Vi strävar efter att varje elev ska tillägna sig goda kunskaper inom skolans alla ämnen och ämnesområden samt att varje elev siktar mot höga mål efter sina förutsättningar.

Utveckling av Västra Ekoskolans identitet och pedagogiska idé

Grundsyn

Skolans vision och läroplanens värdegrund skall genomsyra all verksamhet

Vi skall sträva efter att i all undervisning få varje elev ”berörd” för att kunna bli engagerad i sin egen skolgång.

Vi använder vår utemiljö i all verksamhet.

info@ekoskolan.se, Tel 08 50037174

Collaborative Proactive Solution (CPS)

För att skapa en trygg miljö på skolan arbetar vi med en metod och ett förhållningssätt som kallas Collaborative Proactive Solution (CPS).

Den grundläggande filosofin är att barn beter sig bra om de kan.

När ett barn inte beter sig på det sätt som den vuxne förväntar sig beror det på att barnet inte utvecklat de kognitiva färdigheter som krävs för att förstå och hantera den utmaning eller de krav som barnet ställs inför.

Barnet gör så gott det kan.

Den vuxne behöver därför ha kunskap om vilka tankefärdigheter barnet saknar och med den som grund lära barnet hantera krav och utmaningar i vardagen.

Med CPS får alla medarbetare på skolan ett gemensamt professionellt förhållningssätt, en samsyn och ett ”samagerande” i förhållningssätt, bemötande och vid lösningar på problem.

Skolans uppgift är att utveckla eleverna kognitivt, och även stödja den sociala utvecklingen. Vi ska därför skapa en miljö där eleverna upplever trygghet, den positiva självbilden stärks och den empatiska förmågan utvecklas.

Se även: www.livesinthebalance.org

Bok: Att växa tillsammans – du och ditt barn genom livet.

Läs mer

Aktuellt

Du vet väl att du hittar ditt barns veckobrev på SchoolSoft!

Länk: https://sms.schoolsoft.se/ekoskolan/Västra Ekoskolan vann!!! Bästa skolkök i Haninge 2018 Hipp hipp hurra!

Du kommer väl ihåg att läsa veckobrev och rektorsbrev!

Trivselregler på
Västra Ekoskolan
Jag värnar om:
mig själv
andra
djuren
naturen
och skolan
skolan regnbåge
Vid regnbågens slut hittar du en gryta full med guld

För att skapa en trygg miljö på skolan arbetar vi med en metod och ett förhållningssätt som kallas Collaborative Proactive Solution (CPS).

soputststubbe
soputstmktsopgeting

IMG_6908

 

 

 

Tätare bussförbindelser

Tätare bussförbindelser mellan Västerhaninge och skolan eftersträvas. Skolans styrelse arbetar för att bland annat få en bussförbindelse till klockan åtta på morgonen, ”åttabuss”.  Skriv gärna du också och propagera för tätare bussförbindelser. Många brev = fler bussar.

Läs mer

Blanketter

Ansökan om plats på Västra Ekoskolan går att göra på formuläret på länken nedan.

Ansökan om plats

(alternativt skriv ut blankett nedan och skicka in till oss)

Blanketter att skriva ut.
Ansökan om plats på Västra Ekoskolan
Avtal för plats i fritidshem_klubb på Västra Ekoskolan
Uppsägning av fritidsplats – Västra Ekoskolan
Fritidstider
Förbättringsförslag/synpunkter
Ledighet söks via SchoolSoft fr o m läsår 19/20

Försäkringar:
Haninge – olycksfallsförsäkring 
För barn i Nynäshamns kommun,0

Adress:
Västra Ekoskolan
Sorundavägen 2
13793 Tungelsta

 

Läs mer